De opbrengsten uit diensten, zoals sponsoring, entreegelden en opbrengsten uit (shirt)reclame(borden), zijn tot een maximum bedrag van € 50.000 vrijgesteld van btw. Daarbij moeten de bijdragen in geld en in natura bij elkaar worden opgeteld.

Als de vereniging boven dit bedrag uitkomt, moet btw betaald worden over het gehele bedrag aan sponsorbijdragen. 

Btw betalen 

Deze btw moet dan in rekening worden gebracht aan de sponsor en worden afgedragen aan de belastingdienst. Voor de vrijstellingsgrens geldt als waarde van de sponsoring in natura de inkoopwaarde (inclusief btw) voor de vereniging of de verkoopwaarde van de goederen die de sponsor ter beschikking stelt.  

Sponsorontvangsten in het jaar van verkrijging 

Sponsoring in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding, kan vaak meerdere jaren worden gebruikt. Deze sponsorontvangsten worden echter in het jaar van de verkrijging meegenomen voor de omzetbelasting. 

Het kan dus zijn dat de vereniging, als gevolg van het niet spreiden van deze sponsorgelden over de duur van het gebruik, het ene jaar boven de vrijstelling uitkomt terwijl zij er in andere jaren weer onder blijft. Hoewel de wettelijke bepalingen geen ruimte bieden tot spreiding, is overleg met de belastingdienst hierover zeker niet bij voorbaat kansloos.

Over giften hoeft overigens geen btw betaald te worden.