Aangezien sponsoring voor veel sportverenigingen een belangrijke bron van inkomsten is, is het absoluut noodzakelijk goede afspraken te maken over onder andere tarieven, doelgroepen en de te leveren tegenprestaties. Al deze afspraken leg je vast in een sponsorovereenkomst. Zo weten beide partijen precies waar ze aan toe zijn.

Voorbeelden van sponsorovereenkomsten

Voorbeelden van de verschillende sponsorovereenkomsten vind je op deze pagina in het oranje blok met downloads.

Sponsorbeleidsplan

Om sponsoring op langere termijn succesvol te laten verlopen, is een goed sponsorbeleidsplan van belang. Stel daarom een sponsorcommissie in, met deskundigen op het gebied van (sport)marketing. Deze sponsorcommissie dient een beleidsvisie en werkwijze voor de sponsoring te ontwikkelen.

Probeer bij het werven van sponsors een langdurige overeenkomst voor te stellen; vaak kost het vastleggen van een sponsor voor één jaar namelijk net zoveel tijd als voor vijf jaar.

Hoe je als sportclub het beste nieuwe sponsors kunt werven? Dat lees je in het 10-stappenplan op de website van de KNVB.