Alcohol en sport: het is belangrijk om hier op een goed manier mee om te gaan. Want bij het schenken van alcohol komt een grote verantwoordelijkheid kijken. Sportverenigingen die alcohol willen schenken, hebben daarvoor allereerst een vergunning nodig. Ook moeten ze zich aan de regels uit de Alcoholwet houden. Daarnaast moeten ze verantwoordelijkheid nemen om problematisch alcoholgebruik te voorkomen.

Om sportclubs hierbij te helpen, zijn er de Richtlijnen voor Alcoholbeleid Sportverenigingen, cursussen, een e-learning én kunnen sportclubs één-op-één worden begeleid in het opstellen van verantwoord alcoholbeleid. Op naar een verantwoord alcoholbeleid in een gezonde sportomgeving!

Paragrafen

FAQ

  • De Alcoholwet is van toepassing op alle sportverenigingen die zelf een kantine exploiteren waar alcohol wordt geschonken. De kantine is dan, zoals dat wordt genoemd, in eigen beheer. In dat geval moeten de verenigingen een door de gemeente verstrekte Drank- en Horecavergunning in hun bezit hebben.

   Wanneer de exploitatie van een kantine is uitbesteed (verpacht), dan wordt de kantine als een reguliere commerciële horecagelegenheid beschouwd en moet de pachter zorgen voor de benodigde vergunningen en het naleven van de regels van de Alcoholwet.

  • Ja, minimaal twee leidinggevenden (verenigingsleden van minimaal 21 jaar, die voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag) moeten in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan).

  • De term Sociale Hygiëne is afkomstig uit de Drank- en Horecawet. In de sportkantine gaat het daarbij vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik kan bevorderen.

   De term Hygiënecode is afkomstig uit de Warenwet. Deze wet is gericht op het bevorderen van veiligheid van voedsel en het terugdringen van met name voedselvergiftiging. Bereidingswijze van etenswaren, schoonhouden van vooral de keuken en aandacht voor uiterste houdbaarheidsdata zijn onderdelen van de Hygiënecode.

   Iedere sportvereniging met een eigen kantine moet in het bezit zijn van de Hygiënecode voor de horeca en moet daar ook naar handelen.

  • Aangeraden wordt wel om elke barmedewerker/vrijwilliger de IVA te laten volgen, net zoals de bestuurders en de barcommissie. Daarmee zorg je dat er binnen de vereniging voldoende vaardigheid en kennis aanwezig is over het schenken van alcohol.

   Op dit moment is het wettelijk echter nog niet verplicht. Tijdens het schenken van alcohol moet er wél altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd en/of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne.

  • Om alcohol te mogen kopen, moet je minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijdsgrens moeten goed zichtbaar in de kantine zijn opgehangen. Materialen hiervoor zijn verkrijgbaar via nix18.nl.

  • Ja, een barmedewerker moet volgens de wet vaststellen dat de aspirant-koper minimaal 18 jaar is. Als je niet zeker weet of iemand 18 is, vraag dan om een ID. Het advies is om als je inschat dat iemand 25 jaar of jonger is, altijd om een geldig leeftijdsdocument (paspoort, rijbewijs, OV-studentenkaart of bromfietscertificaat) te vragen om aan de hand daarvan de leeftijd vast te stellen.

   Wil je hierin oefenen, volg dan de IVA-e-learning. Kunnen jongeren geen geldig document overleggen en is de verkoper niet zeker over hun leeftijd, dan mag hen geen alcohol worden verkocht.

  • Probeer in te schatten voor wie de drankjes gekocht worden. Vraag aan degene die bestelt voor wie de drankjes bedoeld zijn. Kijk met wie de klant in het groepje stond en houd in de gaten waar deze persoon met de drank naar toe loopt.

   Weet je niet zeker of deze persoon boven de 18 is, dan moet je ook hem/haar vragen zich te legitimeren. Vanaf 1 juli 2021 wordt ook degene die de alcohol koopt en doorgeeft aan de minderjarige (de wederverstrekker) strafbaar.

  • Blijf beleefd en leg uit waarom je dit doet, maar ga niet in discussie. Bied alcoholvrije alternatieven aan en vraag indien nodig om hulp aan een andere barmedewerker, kantineleidinggevende of bestuurder van de sportvereniging. Wil je oefenen hoe je dit kunt doen, volg dan de IVA-e-learning.

  • Om sportclubs op weg te helpen naar een verantwoord alcoholbeleid zijn allerlei instrumenten en ondersteuning beschikbaar. Zo zijn er de richtlijnen alcoholbeleid sportverenigingen en allerlei daarmee samenhangende tools, zoals de e-learning en Nix-18-materialen. Daarnaast kan Team:Fit een vereniging één-op-één ondersteuning bieden bij het invoeren van de richtlijnen. Alle info hierover is hier te vinden.

  • Het is absoluut aan te raden om iedereen die alcohol schenkt binnen jouw vereniging, een certificaat Verantwoord Alcohol Schenken in de Sport te laten halen.

   Op dit moment is dat echter nog niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd. Volgens de wet moet er op momenten dat alcohol wordt geschonken, altijd minimaal één persoon met sociale hygiëne diploma en/of een IVA-certificaat aanwezig moet zijn.

   Wordt aan deze aanwezigheidseis voldaan, dan zijn de andere aanwezige barmedewerkers en vrijwilligers niet verplicht een diploma of certificaat te hebben. Het wordt echter wel sterk geadviseerd alle barvrijwilligers instructie te geven over verantwoord alcohol schenken en hen de IVA-e-learning te laten volgen.

  • Ja, dat mag. De gemeente mag kantines steekproefsgewijs controleren, wat betekent dat je zonder aanleiding en/of aankondiging de toezichthouders op bezoek kunt krijgen. Ook kan de gemeente onaangekondigd testkopers inzetten om de handhaving op de leeftijdsgrens te controleren.

   Voldoet de kantine niet aan alle regels, dan kan de vereniging een waarschuwing en/of boete krijgen. Bij ernstige overtredingen kan de vergunning voor het schenken van alcohol worden ingetrokken en/of kan de kantine voor onbepaalde tijd worden gesloten.