Alcohol en sport

Drank- en Horecawet

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Wij als NOC*NSF, de koepelorganisatie van de sportbonden, vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol in de sport.

Richtlijnen alcoholbeleid sportverenigingen

De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik. Samen met een aantal betrokken partijen hebben we richtlijnen opgesteld die sportverenigingen en gemeenten kunnen helpen in het maken of aanpassen van het alcoholbeleid. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit een sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdient.

E-learning ‘verantwoord alcohol schenken’

Binnen elke vereniging moet er tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken.

Ons advies is om iedereen binnen de vereniging die achter de bar staat de e-learning verantwoord alcohol schenken te laten volgen. Deze e-learning is ontwikkeld samen met de brancheorganisatie van slijterijen, horeca, studentenverenigingen, de sport en het ministerie van VWS.

Downloads voor sportverenigingen

Handige hulpmiddelen voor sportverenigingen

Veelgestelde vragen

Voor een overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen over omgaan met alcohol in de sportkantine, zie hieronder.

  • Een sportvereniging is een paracommerciële instelling en vraagt een drank- en horecavergunning aan bij de gemeente. Bij het indienen van de aanvraag voor de drank- en horecavergunning moet u ook een bestuursreglement aanleveren.

  • In een bestuursreglement worden afspraken vastgelegd tussen de bestuurders van een vereniging. Dit regelement is vaak nodig bij het aanvragen van een drank- en horecavergunning. In het regelement worden regels vastgelegd zoals op welke tijden het schenken van alcohol is toegestaan ook zijn hierin bepalingen opgenomen om concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen.

   Bij tools hebben wij een voorbeeld voor u opgesteld, deze kunt u gebruiken. Het is aan te raden om eens per jaar dit reglement binnen de vereniging opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.

  • De afgegeven drank- en horecavergunning geldt voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Wanneer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt vervalt uw vergunning automatisch en moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Zonder vergunning mag geen alcohol worden geschonken.

  • Ja, minimaal 2 bestuurders/beheerders moeten in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan).

  • Ja, de gemeente kan testkopers inzetten om bijv. de handhaving op de leeftijdsgrens te controleren. Wanneer bij controle blijkt dat de regels van de drank- en horecawet niet opgevolgd worden dan krijgt de sportvereniging een waarschuwing van de burgermeester, ook is het mogelijk een boete te ontvangen voor het overtreden van de wet en zelfs het intrekken van de vergunning (tijdelijk) is mogelijk.

  • Tijdens het schenken van alcohol moet er altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne. Wij raden alle verenigingen aan elke barmedewerker/vrijwilliger de IVA te laten volgen zodat er binnen de vereniging voldoende vaardigheid en kennis aanwezig is over het schenken van alcohol. Daarnaast adviseren we om bestuurders ook de IVA te laten doen, zodat ook zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om het beleid uit te stippelen en barmedewerkers te steunen waar nodig.

  • Een IVA is een Instructie Verantwoord Alcohol schenken en door NOC*NSF in samenwerking met andere branches en het ministerie van VWS ontwikkeld. Het doel van de instructie is om barvrijwilligers door middel van een e-learning kennis en vaardigheden bij te brengen over:

   • de drank- en horecawet, wat zijn de regels? Zoals: leeftijdsgrens, doorschenken en wederverstrekken
   • hoe ga je om met verantwoord alcohol schenken
   • welk gedrag als barmedewerker/vrijwilliger wordt er van je gevraagd en hoe treed je op in moeilijke situaties.
   • en op het einde word je getest door een toets van 15 meerkeuzevragen. Indien je deze positief afrondt, dan heb je het IVA-certificaat behaald.
  • Nee, er zijn geen kosten aan de e-learning verbonden.

  • Ja, je ontvangt na het behalen van de toets een certificaat op naam. Ook kun je aangeven wie de barverantwoordelijke is zodat hij/zij ook op de hoogte wordt gebracht van het behalen van je certificaat.

  • Nee, dan zou je de toets opnieuw kunnen maken. Wij kunnen niet bij de data van alle certificaten. Door de toets opnieuw te maken kun je de juiste gegevens invullen en ontvang je na het doen van de toets een nieuw certificaat.

  • Nee, wij kunnen niet bij de data van alle certificaten en kunnen je daarom geen nieuw certificaat toesturen. Door de toets opnieuw te maken kun je de juiste gegevens invullen en ontvang je na het doen van de toets een nieuw certificaat.

  • Nee, wij kunnen niet bij de data van alle certificaten en kunnen daarom niet aangegeven wie allemaal een certificaat heeft behaald. Voordat de toets gemaakt kan worden is het mogelijk aan te geven wie de barverantwoordelijke is. Na het behalen van de toets wordt het certificaat ook toegestuurd aan de aangegeven barverantwoordelijke. Hiervoor moet wel het juiste emailadres van de barverantwoordelijke zijn aangegeven.

  • Ja, de IVA is rechtsgeldig. Tijdens het schenken van alcohol moet er altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd en het certificaat heeft behaald of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de drank- en horecawet. En bovendien kan de wet wijzigen.

  • Het certificaat heeft geen geldigheidsdatum. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de drank- en horecawet. En bovendien kan de wet wijzigen.

  • Voordat je de toets maakt geef je je emailadres op, het certificaat wordt naar dit emailadres gestuurd. Mogelijk is het certificaat in je SPAM-box terechtgekomen?

  • Voor vragen kun je terecht bij NOC*NSF. Te bereiken via emailadres gezondesportomgeving@nocnsf.nl

Contact

Contact

gezondesportomgeving@nocnsf.nl