De sportsector neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcohol. Om sportclubs op weg te helpen naar een verantwoord alcoholbeleid, zijn richtlijnen opgesteld door NOC*NSF en sportbonden in samenwerking met het Trimbos Instituut, JOGG-Team:Fit, St. Jeugd & Alcohol en de Nederlandse Brouwers.

Het Trimbosinstituut heeft een uitgebreidere infosheet gemaakt waarin de richtlijnen verder zijn uitgewerkt en Team:Fit kan een vereniging één-op-één ondersteuning bieden bij het invoeren van de richtlijnen. Alle info hierover is hier te vinden.