Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de sport. Sterker nog: zonder vrijwilligers zouden veel sportclubs niet kunnen bestaan. Echter, er bestaan grenzen aan zowel de inzet als de beloning van vrijwilligers. Wat mag van de Rijksoverheid, belastingdienst en andere instanties allemaal wel en niet mag als het om vrijwilligerswerk gaat? Dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen

FAQ

  • Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. Dat betekent dat kinderen vanaf 13 jaar buiten schooltijd lichte hand- en spandiensten mogen verrichten, zoals bijvoorbeeld helpen bij het bedienen of schoonmaakwerkzaamheden. Alle regels met betrekking tot kinderarbeid vind je hier.

  • Nee, volgens de Rijksoverheid mag vrijwilligerswerk niet in plaats komen van een betaalde baan.

  • Nee, volgens de belastingdienst mag een vrijwilliger niet in dienst zijn bij de sportvereniging.

  • Nee, dat hoeft niet; vrijwilligerswerk is onbetaalde arbeid. Je mag wel een vrijwilligersvergoeding geven. Dat is geen betaling voor het werk, maar een vergoeding voor de door de vrijwilliger gemaakte kosten. De maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding is € 180 per maand, met een maximum van € 1.800 per jaar.

  • Als je ervoor gekozen hebt de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden, is dat geen enkel probleem, mits de vrijwilliger deze kosten aan kan tonen (bijvoorbeeld met bonnetjes).

   Een vergoeding voor gemaakte kosten is niet belast en er zit ook geen maximum aan de daadwerkelijk gemaakte kosten die je als sportvereniging mag vergoeden. Heb je echter gekozen voor een vrijwilligersvergoeding en geef je als jaarlijkse vergoeding een bedrag dat hoger is dan 1.800 euro, dan moet de vrijwilliger belastingaangifte doen en inkomstenbelasting betalen.

  • Nee, sportverenigingen die alleen met vrijwilligers werken, hoeven geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten doen. Om alle risico’s in kaart te brengen en zo voor een veiligere werk- en sportomgeving te kunnen zorgen, wordt dit echter wel aangeraden. Hiervoor is een speciale gratis Sport RI&E beschikbaar.

  • Nee, althans niet voor de gehele duur van het feest. Voor vrijwilligers onder de 18 geldt namelijk de Arbeidstijdenwet die aangeeft dat jongeren geen werkzaamheden mogen verrichten tussen 23.00 en 6.00 uur.

  • Door een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Vraag allereerst of je gemeenten al een collectieve vrijwilligersverzekering heeft (dit is namelijk meestal het geval) en of jouw vrijwilligers hier ook gebruik van kunnen maken. Ook kun je vaak via de sportbond een verzekering afsluiten.

  • Ja, dat kan. Wel moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet iemand met een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering melden aan het UWV dat hij/zij vrijwilligerswerk doet en heeft iemand met een WW-uitkering toestemming nodig van het UWV om vrijwilligerswerk te mogen doen. Voordat asielzoekers vrijwilligerswerk mogen doen, heb je als sportclub een Verklaring vrijwilligerswerk (die kun je aanvragen bij het UWV) nodig.

  • Nee, dit hoeft niet. Het wordt wel ten zeerste aangeraden om afspraken op papier te zetten. Kijk hieronder bij ‘Relevante documenten’ voor een modelovereenkomst.