In de sportsector werken vrijwilligers vaak met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen of mensen met een beperking. Om de veiligheid van deze groepen te vergroten, is het belangrijk dat de vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Sportclubs kunnen kosteloos een VOG aanvragen voor hun vrijwilligers door zich aan te melden via www.gratisvog.nl.