Als je een uitkering ontvangt, is het mogelijk vrijwilligerswerk te doen. Wel stelt de Rijksoverheid een aantal voorwaarden aan vrijwilligers met een uitkering. In het algemeen geldt dat het vrijwilligerswerk betaald werk niet in de weg mag staan, kansen op betaald werk niet mag verkleinen en er geen werk mag worden gedaan waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen.

Specifieke regels per uitkering

Naast deze algemene voorwaarden, gelden ook specifieke regels. Deze zijn afhankelijk van de instantie die de uitkering verleent. Zo heeft iemand met een WW-uitkering eerst toestemming nodig van het UWV voordat hij/zij met het vrijwilligerswerk mag beginnen. Iemand met een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering moet altijd melden aan het UWV dat hij/zij vrijwilligerswerk doet.

Neem bij twijfel vanuit de sportclub altijd contact op met de instantie waarvan de (toekomstige) vrijwilliger de uitkering ontvangt. Deze instantie kan ook meer informatie geven over individuele gevallen en over of het doen van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging invloed heeft op zaken als de hoogte van de uitkering of een eventuele sollicitatieplicht.