In de sportwereld zie je over het algemeen veel sportverenigingen en weinig sportstichtingen. Toch zijn die er wel degelijk. Ze vallen alleen wat minder op. Wat een stichting precies is, aan welke voorwaarden een stichting moet voldoen en hoe een stichting verschilt van een vereniging? Dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen

FAQ

  • Ja, op deze manier weet je zeker dat de leden van de vereniging kunnen blijven zwemmen, ook als de vereniging financieel in zwaar weer terecht komt. Ja, op deze manier weet je zeker dat de leden van de vereniging kunnen blijven zwemmen, ook als de vereniging financieel in zwaar weer terecht komt.

   Immers, het zwembad is buiten het vermogen van de sportvereniging geplaatst en daarmee kunnen schuldeisers van de vereniging zich er niet meer op verhalen.

  • Ja, dit kan. Echter, hierdoor wordt het voordeel van risicospreiding teniet gedaan en zal de vereniging uiteindelijk ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het handelen door de stichting. Om het voordeel van risicospreiding te behouden, kun je namens de vereniging één persoon of enkele personen in het bestuur van de stichting opnemen waarbij zij een minderheid vormen.

  • Nee, dat mag niet.

  • Omdat de stichting geen algemene ledenvergadering heeft. Het stichtingsbestuur bestuurt de stichting en neemt alle besluiten. In een sportvereniging worden belangrijke besluiten genomen door de algemene ledenvergadering en dient het bestuur rekening en verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering.

  • Ja, dat moet. Wanneer de stichting niet of niet juist is ingeschreven, zijn de bestuurders die de stichting vertegenwoordigen, persoonlijk naast de stichting aansprakelijk.

  • Dat kan alléén als de mogelijkheid daartoe in de statuten (bij oprichting van de stichting) is geboden. Zorg er daarom bij oprichting van de stichting voor dat je ófwel zeer volledige statuten opneemt die rekening houden met allerlei toekomstige omstandigheden, ófwel wel deze mogelijkheid bij oprichting in de statuten opneemt. 

Relevante websites

Wetgeving Burgerlijk Wetboek: de in dit hoofdstuk genoemde wetgeving is kosteloos in te zien op www.maxius.nl