Vertegenwoordigen van de stichting

Het bestuur van de stichting vertegenwoordigt de stichting, tenzij de statuten anders bepalen. Dat betekent dus dat ook statutair bepaald kan worden dat andere (rechts)personen dan het bestuur vertegenwoordigingsbevoegdheid over de stichting hebben.

Voorwaarden aan vertegenwoordiging

De wet (artikelen 2:291 BW en 2:292 BW) biedt ook de mogelijkheid om in de statuten vast te leggen dat het bestuur van de stichting slechts beperkt, of gezamenlijk met anderen, vertegenwoordigingsbevoegd is.

Voor meer informatie over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur, zie het hoofdstuk over Bestuur.