Heb je als sportvereniging personeel in dienst, dan kost dit je meer dan alleen hun loon. Iedere werkgever in Nederland moet namelijk aangifte loonheffingen doen bij de belastingdienst en loonheffingen betalen. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premies voor zorg- en werknemersverzekeringen, en een bijdrage Zorgverzekeringswet. In dit hoofdstuk lees je meer over loonheffingen.

Paragrafen

FAQ

  • Ja, dat moet. Heb je minimaal één medewerker in dienst, dan ben je werkgever en inhoudingsplichtig. Dit betekent dat je loonheffingen dient te betalen en aangifte loonheffingen moet doen.

  • Nee, dat hoeft niet. Loonheffingen betalen moet alleen als je werkgever bent.

  • Nee, de tarieven van de premies zorgverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en kunnen dus per jaar verschillen. De tarieven van de premies werknemersverzekeringen worden zelfs tweemaal per jaar opnieuw vastgesteld.

  • Nee, dat mag niet. De premies voor de werknemersverzekeringen komen volledig voor rekening van de werkgever.

  • Loonheffingskorting toepassen mag alleen als de werknemer een verzoek tot loonheffingskorting ingediend heeft. Werknemers hebben slechts bij één werkgever recht op loonheffingskorting, dus als een werknemer van jouw sportvereniging ook bij een andere werkgever in dienst is en daar meer loon verdient, zal de andere werkgever de loonheffingskorting toepassen.

  • Dat hoeft niet. Je kunt de loonaangifte ook laten verzorgen door een tussenpersoon zoals een accountant of een belastingadviseur. Maak hierbij wel goede afspraken, want de vereniging blijft altijd zelf verantwoordelijk voor haar eigen aangifte.

  • Voor de meeste werkgevers is dat iedere maand. Er bestaan echter ook uitzonderingen; sommige werkgevers doen iedere vier weken loonaangifte. Welke tijdvakken en datum voor jouw sportvereniging gelden, staat in ‘Aangiftebrief Loonheffingen’ die je ieder jaar in november van de Belastingdienst toegestuurd krijgt.

  • Heb je als sportvereniging tien werknemers of minder in dienst, dan doe je de aangifte loonheffingen digitaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Log in op Mijn Belastingdienst Zakelijk, ga naar 'Loonheffingen' en start de loonaangifte van het tijdvak dat je wilt invullen. Beantwoord alle vragen en verstuur vervolgens de aangifte. Raadpleeg bij vragen en/of onduidelijkheden het Handboek Loonheffingen 2020 (te downloaden via de website van de belastingdienst  en de nieuwsbrief loonheffingen 2021