Werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Deze korting vragen ze aan bij hun werkgever.

Als werkgever heb je te maken met de algemene heffingskorting (een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen) en de arbeidskorting (een korting die berekend wordt over het arbeidsinkomen). Samen heet dit de loonheffingskorting.

Verzoek tot loonheffingskorting

Volgens de wet moet een werknemer vóór de eerste werkdag zelf een verzoek tot loonheffingskorting bij de werkgever indienen. Dit doet hij/zij door het formulier ‘Modaal opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in te vullen. Dit formulier kun je downloaden op de site van de belastingdienst. Uiteraard kun je als sportvereniging je werknemers erop wijzen dat ze recht hebben op de loonheffingskorting en aanbieden deze korting toe te passen.

Heeft de werknemer vergeten om een verzoek tot loonheffingskorting in te dienen en heb je dus als werkgever deze korting niet toegepast? Dan kan de werknemer de te veel betaalde belasting zelf terugvragen na afloop van het kalenderjaar. Dit kan hij/zij doen via de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Let op: werknemers hebben slechts bij één werkgever recht op loonheffingskorting. Loonheffingskorting vraagt de werknemer aan bij de werkgever waarbij hij/zij het meest verdient. Als werkgever mag je dus niet automatisch voor al je werknemers de loonheffingskorting toepassen. Let hier vooral op bij werknemers die slechts enkele uren per week voor de sportvereniging werken; het kan zijn dat zij nog een andere werkgever hebben waar ze meer loon ontvangen.

Berekenen en toepassen loonheffingskorting

De loonheffingskorting mag je verrekenen met de loonheffingen. Het toepassen van de loonheffingskorting doe je wanneer je aangiften loonheffingen doet