Als werkgever betaal je premie voor de volgende volksverzekeringen:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen. Ze verzekeren je werknemers (en andere inwoners van Nederland) tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of kinderen. De premie volksverzekeringen houd je ook in op het loon van je werknemers en betaal je door aan de belastingdienst.

Berekenen en betalen premies volksverzekeringen

Hoeveel premie volksverzekeringen je precies moet betalen, hangt af van het loon van de werknemer. Voor iedere premie geldt een eigen tarief, met een maximumbedrag. Deze tarieven kunnen per jaar verschillen.

Percentages in 2021

In 2021 zijn de percentages als volgt:

  • premie AOW 17,90%,
  • premie Anw 0,10%
  • premie Wlz 9,65%.

Het maximale bedrag wat een werknemer in 2021 in totaal aan premies volksverzekeringen kan betalen, is € 9.713. Werknemers die de AOW-leeftijd al bereikt hebben, hoeven geen premie meer te betalen voor de AOW.

Op de website van de belastingdienst vind je tabellen waarmee je kunt bepalen hoeveel premie volksverzekeringen je moet inhouden.

Het berekenen en betalen van de premies volksverzekeringen doe je wanneer je aangiften loonheffingen doet.