Elke vereniging hoort een voorzitter te hebben, ook een sportvereniging. De taken van een voorzitter zijn voor een deel wettelijk vastgelegd, maar voor het grootste deel in te vullen door de vereniging zelf, in de statuten. In dit hoofdstuk lees je meer over de functie, de bestuurstermijn en het vervangen van een voorzitter.

Paragrafen

FAQ

  • Ja, dat moet van de wet. Ook uit praktisch oogpunt is het hebben van een voorzitter noodzakelijk.

  • Die verschillen per vereniging. In het algemeen is de voorzitter verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging.

   Ook is de voorzitter samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke. Veelvoorkomende taken van een voorzitter zijn o.a. voorzitten tijdens de vergadering van het bestuur en de algemene ledenvergadering, overleggen met commissies en werkgroepen, voeren van functioneringsgesprekken met overige bestuursleden en commissieleden.

  • Ja, een combinatie van voorzitter en andere bestuursfuncties is mogelijk. Dit moet dan wel in de statuten van de vereniging zijn opgenomen.

  • In de wet is vastgelegd dat het bestuur zelf een voorzitter uit haar midden kiest. De vereniging kan er echter ook voor kiezen statutair te bepalen dat de voorzitter in functie wordt gekozen, en bijvoorbeeld benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij een voorzitter voor een periode van vier jaar benoemd wordt en daarna één of twee keer herkozen kan worden.

  • Een voorzitter kan ontslagen worden door het orgaan of de instantie die hem/haar heeft aangesteld. Als de voorzitter bijvoorbeeld benoemd wordt door de algemene ledenvergadering, dan is de algemene ledenvergadering ook bevoegd de voorzitter te schorsen of ontslaan.

Relevante websites

Wetgeving Burgerlijk Wetboek: de in dit hoofdstuk genoemde wetgeving is kosteloos in te zien op www.maxius.nl