Elke vereniging hoort een penningmeester te hebben, ook een sportvereniging. De taken van een penningmeester zijn nagenoeg niet wettelijk vastgelegd en moeten door de vereniging zelf worden vastgesteld. In dit hoofdstuk lees je meer over de bestuurstermijn, het kiezen en het vervangen van een penningmeester.

Paragrafen

FAQ

  • Ja, dat moet van de wet. Tenzij de statuten anders bepalen, moet het bestuur van een vereniging minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaan.

  • Die verschillen per vereniging aangezien de sportvereniging hieraan zelf invulling kan geven. In het algemeen houdt de penningmeester zich bezig met de financiën van de vereniging. Ook is de penningmeester samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke.

   Veel voorkomende taken van een penningmeester zijn o.a. het beheren van de geldmiddelen en bankzaken van de vereniging, het zorgdragen voor de financiële gezondheid van de vereniging, het innen van contributie van de leden en fondsenwerving.

  • Ja, een combinatie van penningmeester en andere bestuursfuncties is mogelijk, mits dit in de statuten van de vereniging is opgenomen.

  • In de wet is vastgelegd dat het bestuur zelf een penningmeester uit haar midden kiest. De vereniging kan er echter ook voor kiezen statutair te bepalen dat de penningmeester in functie wordt gekozen, en bijvoorbeeld benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij een penningmeester voor een periode van vier jaar benoemd wordt en daarna één of twee keer herkozen kan worden.

  • Een penningmeester kan ontslagen worden door het orgaan of de instantie die hem/haar heeft aangesteld. Als de penningmeester bijvoorbeeld benoemd wordt door de algemene ledendergadering, dan is de algemene ledenvergadering ook bevoegd de penningmeester te schorsen of ontslaan.

Relevante websites

De in dit hoofdstuk genoemde wetgeving is kosteloos in te zien op www.maxius.nl.