In het Burgerlijk Wetboek is verplicht gesteld dat een vereniging een penningmeester heeft. In artikel 2:37 lid 7 BW is dit als volgt verwoord: “Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.” De penningmeester is dus onderdeel van het bestuur van de vereniging. In die hoedanigheid is hij/zij samen met de overige bestuurders bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen.

Beheerder van de financiën

De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast is een penningmeester de persoon binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën. Alles wat met geld te maken heeft, gaat langs de penningmeester. Aan hem/haar de taak erop na te zien dat de vereniging financieel gezond blijft en ervoor te zorgen dat alle doelstellingen van de vereniging financieel uitvoerbaar zijn.

Beleidsverantwoordelijke

Samen met de overige bestuurders is de penningmeester beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de penningmeester er op toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd.

Handelen namens de vereniging

Als lid van het bestuur is de penningmeester gemachtigd om namens de vereniging te handelen met derden.