Heb je als sportvereniging één of meer werknemers in dienst? Dan is de Arbowet van toepassing binnen jouw vereniging. Deze wet geeft allerlei regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Volgens de Arbowet dient iedere werkgever een arbobeleid te voeren. Wat daar precies bij komt kijken, dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen

FAQ

  • Ja, dat is verplicht. Heb je als sportvereniging personeel in dienst, al is het maar één enkel persoon, dan ben je een werkgever en moet je je aan de Arbowet moet houden. Dit houdt in dat je een arbobeleid moet voeren.

  • Een RI&E is een risico-inventarisatie en -evaluatie en vormt de basis voor het arbobeleid. Door het opstellen van een RI&E breng je de risico’s voor je werknemers in kaart. Een RI&E is verplicht voor iedere werkgever. Werkgevers in de Sport (WOS) heeft samen met de vakbonden een gratis online Sport RI&E beschikbaar gesteld die afgestemd is op de risico’s bij sportorganisaties. Kijk hiervoor op de website van RI&E.

  • Dat ligt eraan. Werken er meer dan 25 medewerkers bij jouw sportvereniging? Dan moet je de RI&E – mét plan van aanpak - laten toetsen en wel door een gecertificeerde arbodienst of een arbodeskundige. Als de sportclub minder dan 25 medewerkers heeft én gebruik heeft gemaakt van een erkend RI&E instrument (zoals bijvoorbeeld de Sport RI&E), dan is toetsing niet verplicht.

  • Ja, het hebben van een ziekteverzuimbeleid is wettelijk verplicht voor iedere werkgever met personeel. Dat niet alleen, je bent als werkgever ook verplicht hierbij een overeenkomst te hebben met ofwel een arbodienst ofwel een bedrijfsarts, het zogenaamde basiscontract.

  • Nee, dat mag niet. Iedere werknemer heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken, ook als er nog geen sprake is van (zichtbare) klachten of verzuim. Voor dit bezoek hoeft hij/zij geen toestemming te hebben van de werkgever.

  • Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht minimaal één preventiemedewerker te hebben. De hoeveelheid werknemers speelt hierbij geen rol.

  • Nee, dat is niet wettelijk verplicht.