De Arbowet (voluit: Arbeidsomstandighedenwet) geeft allerhande regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Zo stelt de Arbowet dat iedere werkgever een arbobeleid moet hebben.

Een arbobeleid is een beleid dat je voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met andere woorden: alles wat je doet om op de sportvereniging voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. Doel van het arbobeleid is het verminderen van zowel gezondheidsrisico’s als ziekteverzuim en het bevorderen van re-integratie na ziekte.

Informatie en instructies over veilig werken

Als werkgever ben je verplicht je werknemers informatie te geven over het arbobeleid en instructies over hoe ze veilig kunnen werken. Zijn hiervoor beschermende middelen nodig, zoals bijvoorbeeld een stofmasker, helm of veiligheidsbril, dan dien je deze te verstrekken.

Let op: ernstige ongevallen (hieronder vallen in ieder geval ongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood) op het werk dien je altijd te melden aan de Inspectie SWZ.

Inhoud arbobeleid

Een arbobeleid moet minimaal bestaan uit de volgende zaken:

Heb je als sportvereniging één of meer werknemers in dienst? Dan is de Arbowet van toepassing binnen jouw vereniging. Deze wet geeft allerlei regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Volgens de Arbowet dient iedere werkgever een arbobeleid te voeren. Wat daar precies bij komt kijken, dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen