Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht minimaal één preventiemedewerker te hebben. Dit is een aangewezen werknemer die de werkgever bijstaat bij het arbobeleid. Zo helpt hij/zij bijvoorbeeld bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E en werkt hij/zij samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Taken van de preventiemedewerker

Tot de taken van de preventiemedewerker behoren het verminderen van arbeidsrisico’s en het helpen voorkomen van verzuim. Hiervoor werkt de preventiemedewerker samen met de andere werknemers en, indien van toepassing, ook met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Heeft jouw sportvereniging minder dan 25 medewerkers? Dan kan de voorzitter (of een ander bestuurslid) ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

Opleidingseisen preventiemedewerker

De persoon binnen jouw vereniging die preventiemedewerker wordt, hoeft daar geen specifieke opleiding tot preventiemedewerker voor te hebben gevolgd, maar dit wordt wel aanbevolen. (Artikel 13 van de Arbowet stelt hierover dat: ‘De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.’) Het is mogelijk een opleiding tot preventiemedewerker te volgen; er worden verschillende (online) trainingen aangeboden.

Heb je als sportvereniging één of meer werknemers in dienst? Dan is de Arbowet van toepassing binnen jouw vereniging. Deze wet geeft allerlei regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Volgens de Arbowet dient iedere werkgever een arbobeleid te voeren. Wat daar precies bij komt kijken, dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen