Volgens Artikel 18 van de Arbowet moet ‘de werkgever werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken'.

PAGO

Oftewel, als werkgever ben je verplicht je personeel een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. De inhoud van dit onderzoek, waarbij de bedrijfsarts naar eventuele gezondheidsproblemen door het werk kijkt, dient afgestemd te zijn op de gevaren en risico’s van de werkplek. Werkt de werknemer bijvoorbeeld veel aan een beeldscherm? Dan zal onder andere naar het gezichtsvermogen gekeken worden.

Het aanbieden van een PAGO is voldoende, je hoeft je werknemers niet aan te sporen eraan deel te nemen. Als werkgever mag je je werknemers niet verplichten om aan een PAGO deel te nemen.

Heb je als sportvereniging één of meer werknemers in dienst? Dan is de Arbowet van toepassing binnen jouw vereniging. Deze wet geeft allerlei regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Volgens de Arbowet dient iedere werkgever een arbobeleid te voeren. Wat daar precies bij komt kijken, dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen