Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis voor het arbobeleid en is verplicht voor iedere werkgever. Bij een RI&E breng je de risico’s voor je werknemers in kaart. Zo kijk je bijvoorbeeld of werkplekken ergonomisch op orde zijn en of er geen valgevaar is. Ook maak je een plan van aanpak waarin je beschrijft hoe je deze risico’s aanpakt en welke maatregelen genomen zijn of nog genomen worden.

Opstellen van de RI&E

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E. Je kunt zelf een RI&E opstellen, maar je kunt hiervoor ook gebruik maken van hulpmiddelen, zoals de Route naar RI&E of de Sport RI&E.

Sport RI&E

Werkgevers in de Sport (WOS) heeft samen met de vakbonden een gratis online Sport RI&E beschikbaar gesteld. Kijk hiervoor op de website van RI&E. De Sport RI&E is een erkend instrument en afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties. Zo bevat het een aparte checklist voor het organiseren van evenementen en toernooien en voor veel sporten vragen die aansluiten bij de sportspecifieke risico’s. Na het beantwoorden van de vragen, krijg je een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak.

Toetsen van de RI&E

Werken er meer dan 25 medewerkers bij jouw sportvereniging? Dan moet je de RI&E - mét plan van aanpak - laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een arbodeskundige. Als de sportclub minder dan 25 medewerkers heeft én gebruik heeft gemaakt van een erkend RI&E instrument (zoals bijvoorbeeld de Sport RI&E), dan is toetsing niet verplicht.

Instemming en inzagerecht

Heeft jouw sportvereniging een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Dan moeten deze met zowel de RI&E als het plan van aanpak instemmen.

Ook geldt het inzagerecht. Dit betekent dat alle werknemers de RI&E moeten kunnen inzien wanneer zij dat willen. Aangeraden wordt dan ook om zowel de RI&E als het plan van aanpak te verspreiden onder het voltallige personeel.

Heb je als sportvereniging één of meer werknemers in dienst? Dan is de Arbowet van toepassing binnen jouw vereniging. Deze wet geeft allerlei regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Volgens de Arbowet dient iedere werkgever een arbobeleid te voeren. Wat daar precies bij komt kijken, dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen