De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of de Arbowet nageleefd wordt en kan een waarschuwing geven of een boete opleggen als dit niet gebeurt. Die waarschuwing kan al worden opgelegd als er bijvoorbeeld geen RI&E is gedaan. Als sprake is van een ernstige overtreding van de Arbowet kan de Inspectie SZW ook besluiten om het werk op de vereniging stil te leggen.

Zelfinspectie

Wil je weten of het arbobeleid in jouw sportvereniging op orde is? Dan kun je de zelfinspectie van het Ministerie SZW doen.

Heb je als sportvereniging één of meer werknemers in dienst? Dan is de Arbowet van toepassing binnen jouw vereniging. Deze wet geeft allerlei regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Volgens de Arbowet dient iedere werkgever een arbobeleid te voeren. Wat daar precies bij komt kijken, dat lees je in dit hoofdstuk.

Paragrafen