Ook de sportsector kan - en moet - een steentje bijdragen aan duurzaamheid. Dit kan onder meer door je aan de in Nederland geldende milieuregels te houden. Voor de meeste sportverenigingen hebben deze voorschriften voornamelijk betrekking op geluid, lichthinder en energieverbruik. Heb je als sportclub natuurgras of kunstmatige buitensportterreinen? Dan zijn er aparte regels voor het beheer en onderhoud. In dit hoofdstuk vind je een toelichting op de meest voorkomende milieuregels.

Paragrafen

FAQ

  • Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kun je inzicht krijgen in de milieuregels die voor jouw sportvereniging gelden. Ga naar https://www.aimonline.nl/, vul alle vragen in en je ontvangt een op maat gemaakt pakket met voorschriften.

  • Dat ligt eraan. De meeste sportverenigingen hebben geen milieuvergunning nodig. Trek je enorm veel bezoekers, gebruik je gemotoriseerde voer/vaar/vliegtuigen, wordt er geschoten of zijn er warmtepompen, koelinstallaties en/of vriesinstallaties aanwezig op jouw vereniging, dan heb je wel een vergunning nodig.

   Op Aimonline.nl kun je checken of je een milieuvergunning nodig hebt of een milieumelding moet doen.

  • Ja, voorafgaand aan het feest dien je een evenementenvergunning aan te vragen. Zorg ervoor dat de geluidsnormen die in de evenementenvergunning opgelegd worden, tijdens het evenement niet worden overschreden worden.

   Breng daarnaast vooraf de omwonenden op de hoogte van het jubileumfeest. Dit is niet verplicht, maar wel zo netjes.

  • Nee, dat mag niet. Om lichthinder tegen te gaan, dient verlichting voor sportbeoefening te worden uitgeschakeld tussen 23.00 en 7.00 uur.

  • Jazeker. Vuurwerk afsteken zonder vergunning is verboden. Als supporters vuurwerk meenemen en afsteken tijdens een wedstrijd, kunnen zowel degene die het vuurwerk afsteekt, als de vereniging hiervoor een boete krijgen.

  • Nee. Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen nog in enkele uitzonderlijke gevallen tot 1 januari 2023 gebruikt worden. Zie daarvoor de tabel in dit hoofdstuk.

  • Kijk in de tabellen onder. Daar wordt aangeven waar op sportterreinen tot 1 januari 2023 nog gewasbeschermingsmiddelen toegepast mogen worden. (Waar in de tabel ‘nee’ staat, mogen geen pesticiden worden gebruikt).

  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan op kunstgras of andere vormen van kunstmatige buitensportterreinen. Alleen de biociden die toegestaan zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), mogen gebruikt worden.

   In 2021 zal een overzicht van deze toegestane biociden beschikbaar van gemaakt worden op www.duurzamesportsector.nl.

Downloads