Duurzaamheid

Duurzaamheid in de sport is een belangrijk aandachtspunt. Een sportinrichting die jaarlijks meer dan 50.000kWh of 25.000m3 aardgas verbruikt, zal maatregelen moeten nemen om dat verbruik terug te dringen. De vereniging moet op verzoek van de gemeente melden welke maatregelen al zijn of nog worden getroffen.

CO2-reductie

Het in 2015 ondertekende Klimaatakkoord van Parijs heeft ook invloed op de sportsector. De doelstellingen zijn dat in 2050 alle sportaccommodaties CO2-arm moeten zijn (dat betekent een CO2-reductie van 95% ten opzichte van 1990). Al in 2030 moet 49% CO2-reductie gerealiseerd zijn.

Op nocnsf.nl wordt uitgelegd wat duurzaamheid betekent voor de sportsector. Ook vind je er een lijst met adviespartijen die je sportclub kunnen helpen met een begeleidingstraject en energiebesparende maatregelen.