Verduurzamen, zorg voor het klimaat, we willen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Ook als sportvereniging. Maar dat hoef je gelukkig niet helemaal zelf te doen.

Op 12 december 2015 werd een historisch klimaatakkoord getekend. Op die datum zetten 195 landen hun handtekening onder het Akkoord van Parijs. Daarmee spraken zij af de opwarming van de aarde in ieder geval te willen beperken tot 2 graden Celsius, en het liefst tot maximaal 1,5 graden Celsius. Het Klimaatakkoord brengt ook voor de sportsector ambities met zich mee. 

De doelstellingen:

 • In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95% reductie ten opzichte van 1990; 
 • In 2030 moet 49% CO2-reductie gerealiseerd zijn.

NOC*NSF heeft als koepelorganisatie van de georganiseerde sport de ambities voor de sportsector opgepakt. Om sportverenigingen te ontzorgen is een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde adviespartijen. Wil jouw club ook de sportaccommodatie verduurzamen? Kies dan één van onderstaande, door NOC*NSF goedgekeurde partijen uit, benader hen direct, en ga ook aan de slag!

Het begeleidingstraject staat ook open voor commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en maneges. Het begeleidingstraject wordt in dit geval voor 50 procent gesubsidieerd. De overige 50 procent is voor rekening van de commerciële sportaanbieder.

Update 

In juni 2021 is de laatste batch van 250 begeleidingstrajecten opengesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een andere opzet van begeleiding, hierover houden wij u op deze pagina op de hoogte. Een club kan overigens maar bij één organisatie begeleiding aanvragen, om zo ook maximale ruimte voor andere clubs te laten, die begeleid willen worden bij het verduurzamen van hun accommodatie.

 • Groene club
  • De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Zij zijn landelijk actief. Hoewel de Groene Club voortkomt uit de KNVB kan elke sportclub met ze aan de slag. 
  • Contact: degroeneclub@knvb.nl

 • Sportstroom
  • SportStroomondersteunt al 14 jaar sportverenigingen, die energieneutraal willen worden. Zij zijn landelijk actief en elke sportclub kan met ze aan de slag.
  • Contact: contact@sportstroom.nl

 • Sportkracht12
  • Sportkracht12, de landelijke organisatie waarin alle Provinciale Sport Organisaties zijn verenigd, heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van sportverenigingen bij het verduurzamen. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de clubs en met een grote focus op ontzorging. Sportkracht12 heeft een landelijk dekkend netwerk. 
  • Contact: info@duurzamesportvereniging.nl

 • Sportief Opgewekt
  • Sportief Opgewekt ondersteunt al jarenlang sportaanbieders die willen verduurzamen. Zij zijn landelijk actief en elke sportaanbieder kan met ze aan de slag. 
  • Contact: ricardotebeest@isopgewekt.nl

 • ENGIE Sportmatch
  • Onder de noemer SportMatch helpt ENGIE sportaccommodaties met verduurzamen. Ze biedt advies en begeleiding voor elk type sportaccommodatie, van welke sport dan ook en is actief in heel Nederland.
  • Contact: ENGIE Sportmatch

Sportaccommodatie van het Jaar

Voetbalvereniging FC Burgum heeft in 2021 de titel voor Sportaccommodatie van het Jaar in ontvangst genomen. In de video vertelt de sportvereniging hoe ze hun sportcomplex hebben verduurzaamd.