Online dashboards en omgevingen voor sportaanbieders

Om invulling te geven aan het samenbrengen van vraag en aanbod op sportgebied, heeft NOC*NSF verschillende online omgevingen voor sportbonden en andere sportaanbieders ontwikkeld

Onderzoek laat zien dat Nederlanders steeds meer op hun eigen manier sporten en bewegen. De afgelopen jaren groeit het marktaandeel van ‘individuele’ sporten zoals bootcamp, hardlopen en fitness verder door. Veel mensen willen sporten wanneer het hen uitkomt en nieuwe ding­en uitproberen. In de digitale wereld ve­randeren de behoeften van de sporter. Voor gemeenten, sportbedrijven en clubs is het cruciaal om die behoeften te kennen, erbij aan te sluiten en aanbod flexibel te maken. Daarvoor ontwikkelde NOC*NSF drie online oplossingen:

Sportbase

Één centrale plek voor sportbonden, gemeenten en sportbedrijven met alle tools om sportdeelname lokaal en/of sportspecifiek te monitoren en te verho­gen. In het dashboard is onder andere alle data m.b.t. clubs, vraag, aan­bod en sportdeelname te vinden.

Voor wie: sportbond, gemeente, sportbedrijf

Clubbase

Dé online omgeving voor de sportclub met allerlei tools om de club te ver­sterken. zoals hulp bij ledenwerving en vrijwil­ligersmangement. Daar­naast vind je er kennis, data & inzichten over behoeften en sportdeel­name in de buurt.

Voor wie: de sportclub

Sportmatch

Een online platform voor inwoners waar sportbonden, gemeen­ten en clubs hun aanbod kunnen ontsluiten. (Po­tentiële) sporters kunnen hier hun sportactiviteit, zoeken, boeken, betalen en reviewen. Dit is ge­koppeld aan Sportbase en Clubbase.

Voor wie: de sporter     

Benieuwd hoe dit is toe te passen in jouw gemeente? Neem contact op met onze specialist: