Bij een duurzame sportsector hoort milieuvriendelijk beheer van sportvelden met natuurgras, zoals voetbalvelden en golfterreinen. Oftewel: gezond sporten in een pesticidevrije omgeving, zoals beschreven staat in het Nationale Sportakkoord, de Green Deal Sportvelden. Uitgebreide informatie over milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportvelden is hier te vinden in het Nationale Sportakkoord. 

Daarom is in het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur afgesproken dat schadelijke gewasbeschermingsmiddelen uitgebannen worden. Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die gewenste planten beschermen en ongewenste planten voorkomen, vernietigen of in hun groei beperken.

Op sportterreinen van natuurgras is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 1 januari 2023 geheel verboden. Tot 1 januari 2023 zijn er nog enkele situaties waarin gewasbeschermingsmiddelen op natuurgras sportterreinen gebruikt kunnen worden. Dit is echter alleen toegestaan voor specifieke plagen, ziekten en onkruiden op bepaalde plekken.

Integrated Pest Management

Ook afgesproken is dat het beheer van sportterreinen gebeurt volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming (in het Engels: Integrated Pest Management, IPM). Onderdeel van IPM is onder meer dat je als beheerder een gewasbeschermingsmonitor bij moet houden.

Monitoring

Dit betekent dat je moet monitoren welke maatregelen getroffen zijn en welke middelen daarvoor gebruikt zijn, bijvoorbeeld op welke wijze biologische en mechanische onkruidbestrijding toegepast is. (Momenteel wordt gewerkt aan een standaardwerkwijze voor de monitoring; deze zal beschikbaar gemaakt worden op www.duurzamesportsector.nl).

Aangezien deze periodieke monitoring het mogelijk maakt reeds in een vroeg stadium tegen onkruiden, ziekten en plagen in te grijpen, dienen gewasbeschermingsmiddelen niet volvelds worden toegepast, maar op ten hoogste 20% van het uitgezonderde terreinoppervlak.

Voorbeeld periodieke monitoring

Indien bijvoorbeeld de oppervlakte van het natuurgras terrein in totaal 5 hectaren bedraagt, mogen per jaar tegen de in de tabel genoemde onkruiden op ten hoogste 1 hectare (20% van de 5 hectaren) gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Voor (delen van) sportvelden die in het kader van renovatie of grootschalig onderhoud opnieuw zijn ingezaaid, wordt geadviseerd:

  • jaar 1 geen toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;
  • jaar 2 of 3: eenmalig 100%.

Handreiking Pesticidenvrij sportgrasbeheer

De Green Deal Sportvelden is er op gericht in 2023 te komen tot een volledig milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportterreinen. Dus zonder gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor is het nodig dat beheer en onderhoud zodanig uit te voeren dat plagen, ziekten en onkruid geen kans krijgen. Hoe je dat het beste doet? Dat wordt beschreven in de uitgebreide Handreiking Pesticidenvrij Beheer.