Naast natuurgras, zijn er ook veel buitensportterreinen met een kunstmatige ondergrond, zoals bijvoorbeeld kunstgras, halfverharding, kunststof en verharde terreinen. Op deze terreinen mogen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.

Biociden

Wel is er een beperkt aantal biociden beschikbaar voor het beheer van kunstmatige buitensportterreinen. Biociden zijn middelen bestemd om schadelijke of ongewenste organismen (variërend van bacteriën en virussen tot schimmels of ratten) te voorkomen, vernietigen of onschadelijk te maken.

Alleen middelen die toegestaan zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), mogen gebruikt worden. In 2021 zal een overzicht van deze toegestane biociden beschikbaar van gemaakt worden op www.duurzamesportsector.nl.

Werkgroep Milieuvriendelijk Beheer

Momenteel buigt de Werkgroep Milieuvriendelijk Beheer zich over mogelijke wet- en regelgeving voor gebruik van biociden en andersoortige middelen op de kunstmatige ondergronden. Ook hierover zal in 2021 op www.duurzamesportsector.nl meer informatie te vinden zijn.