Voor alle rechtspersonen in Nederland, waaronder ook sportverenigingen ook vallen, gelden milieuregels. Naast de algemene milieuregels die zijn opgenomen in het activiteitenbesluit (die voor alle bedrijven gelden), zijn er ook regels die afhankelijk zijn van de activiteiten die ondernomen worden op de sportclub.

Zo gelden voor een schietclub andere regels dan voor een kunstijsbaan. Het bereiden van voeding brengt weer andere regels met zich mee. Let hierop als de sportclub een kantine heeft waarin eten klaargemaakt wordt.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kun je inzicht krijgen in de milieuregels die voor jouw sportvereniging gelden. Deze online module, ontwikkeld door het ministerie van VROM, geeft na beantwoording van alle vragen een op maat gemaakt pakket met voorschriften die op jouw sportclub van toepassing zijn. Ook kun je met de AIM nagaan of je als sportclub een milieuvergunning nodig hebt en/of een milieumelding moet doen.

Milieuvergunning

Vaak geen milieuvergunning nodig, wel meldplicht

De meeste sportverenigingen hebben geen milieuvergunning nodig, maar zijn wel verplicht hun bestaande of nieuwe activiteiten te melden bij de gemeente. In dat geval moet je minimaal vier weken voordat met de activiteiten wordt begonnen of voordat een wijziging wordt doorgevoerd, de melding indienen.

Wel een milieuvergunning nodig

In de volgende gevallen heb je wel een vergunning nodig:

  • bij sport of recreatie die jaarlijks 500.000 bezoekers of meer trekken;
  • voor het gebruiken van gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen of –voertuigen in de open lucht;
  • voor het gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen in wedstrijdverband of voor recreatieve doeleinden in de open lucht;
  • voor het in de buitenlucht beoefenen van wedstrijdsport waar permanente voorzieningen zijn voor de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 6.000 bezoekers;
  • voor het geven van muziekuitvoeringen in de buitenlucht waar tegelijk meer dan 5.000 bezoekers aanwezig kunnen zijn;
  • voor de beoefening van het paintballspel;
  • voor het schieten in de open lucht met wapens werkend met luchtdruk of gasdruk;
  • voor het schieten met vuurwapens of het werpen met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen;
  • voor inrichtingen waar warmtepompen, koelinstallaties of vriesinstallaties aanwezig zijn (kunstijsbanen), met een inhoud per installatie van meer dan 1.500 kilogram ammoniak of 100 kilogram propaan, butaan of een mengsel van propaan en butaan

Als jouw sportvereniging één van bovenstaande activiteiten wil gaan uitvoeren, doe je er goed aan contact op te nemen met je gemeente. Daar kunnen ze je verder helpen met de aanvraag van de benodigde milieuvergunning.