Als sportclub moet je ervoor zorgen dat omwonenden geen lichtoverlast ervaren. De maatregelen op het gebied van verlichting hebben voor de sportsector vooral betrekking op de buitenverlichting.

Lichtmasten

Verlichting voor sportbeoefening mag alleen worden gebruikt als er gesport wordt of onderhoud plaatsvindt. De verlichting moet worden uitgeschakeld tussen 23.00 en 7.00 uur.

Lichtinstraling

Directe lichtinstraling in huizen van omwonenden moet worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door afscherming of door verbeterde afstelling van verlichtingsarmaturen.

Laat, voordat je nieuwe velden of lichtmasten plant, een lichtonderzoek uitvoeren en breng ook de omwonenden op voorhand op de hoogte. Dat kan problemen achteraf voorkomen. Als de nieuwe situatie eenmaal is gerealiseerd kun je nog een lichthindermeting doen. Zo weet je zeker waar omwonenden aan toe zijn en kun je je als sportvereniging ook verantwoorden.

Richtlijnen lichthinder

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde heeft speciale richtlijnen opgesteld om lichthinder te voorkomen, de Algemene Richtlijnen betreffende lichthinder. Kijk hiervoor op hun website.

Voor een aantal sporten zijn de Algemene Richtlijnen betreffende lichthinder nader gespecificeerd. Zo zijn er de publicatie Verlichting voor Sportaccommodaties Voetbal en de publicatie Verlichting voor Sportaccommodaties Hockey.

Ontheffing

Als sportvereniging kun je een aanvraag doen om een incidentele ontheffing te krijgen, bijvoorbeeld voor een wedstrijd die pas na 23.00 uur is afgelopen. Deze aanvraag doe je bij de gemeente.