Er is geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn voor het bestuur van een vereniging. Dat betekent dat een voorzitter in principe onbeperkt kan aanblijven.

In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen. Een voorzitter wordt vaak voor een periode van vier jaar benoemd en kan daarna één of twee keer herkozen worden. Na die termijn moet hij/zij dan aftreden.

Besturen na verloop statutaire bestuurstermijn ongeldig

Houd er rekening mee dat wanneer een statutaire bestuurstermijn is verlopen, die voorzitter juridisch gezien geen bestuurder meer is. Hij/zij mag de vereniging niet langer besturen en is dus niet langer bevoegd om rechtshandelingen te verrichten namens de vereniging. Er is vanaf dat moment daarom ook geen geldige besluitvorming meer mogelijk; besluiten die vanaf dat moment worden genomen, zijn nietig.

In de praktijk wordt dit vaak opgelost door in de statuten een bepaling op te nemen die regelt dat bestuursbesluiten geldig kunnen worden genomen, zolang er geen vacature voor een bestuurslid is.