Aangifte loonheffingen (ook wel loonaangifte genoemd) doe je digitaal. Nadat je je hebt aangemeld als werkgever krijg je ieder jaar in november van de belastingdienst de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’ toegestuurd.

Daarin staat allerlei informatie over de loonaangifte, zoals de aangiftetijdvakken en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken. Meestal doe je aangifte loonheffingen per maand. Hoe je dit precies doet, is onder meer afhankelijk van het aantal werknemers dat de sportvereniging in dienst heeft.

Aangifte doen - 10 werknemers of minder

Verenigingen die tien werknemers of minder in dienst hebben, doen de aangifte digitaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers. Log in op Mijn Belastingdienst Zakelijk, ga naar 'Loonheffingen' en start de loonaangifte van het tijdvak dat je wilt invullen. Beantwoord alle vragen en verstuur vervolgens de aangifte.

Aangifte doen – meer dan 10 werknemers

Heeft de sportvereniging meer dan tien werknemers in dienst? Dan moet je ook digitaal aangifte doen, maar met andere aangifte- of administratiesoftware. Die software moet geschikt zijn voor Digipoort. Daarnaast heb je een PKIoverheid services servercertificaat nodig. En als je berichten verstuurt die groter zijn dan 80 MB: een FTP-account bij Logius. Kijk op Logius.nl voor meer informatie.

Aangifte laten verzorgen door een intermediar

Klinkt het bovenstaande als hocus-pocus? Het is ook mogelijk de loonaangifte te laten verzorgen door een tussenpersoon, zoals een accountant of een belastingadviseur. Vooral voor grotere sportverenigingen die veel personeel in dienst hebben, zal dit een aantrekkelijke optie zijn. Maak hierbij wel goede afspraken, want de vereniging blijft altijd zelf verantwoordelijk voor haar eigen aangifte.

Informatie over het doen van loonaangifte

Hoe je precies loonaangifte doet, een loonadministratie aanlegt en loonheffingskorting toepast (en welke informatie je daarvoor nodig hebt als sportvereniging), dat staat allemaal stap voor stap beschreven in het Handboek Loonheffingen van de belastingdienst. Doe je als sportvereniging zelf de loonaangifte, dan wordt aangeraden dit handboek door te nemen en aan te houden. Betaal je als werkgever namelijk te weinig belasting, dan kun je een naheffing krijgen.

Handboek Loonheffingen 2020

Momenteel is de meest recente versie hiervan het Handboek Loonheffingen 2020. Dit kun je downloaden via de website van de belastingdienst.

Als toevoeging op het Handboek Loonheffingen 2020, heeft de belastingdienst een nieuwsbrief uitgebracht met daarin informatie over de loonheffingen van 2021.