De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt een verplichte verzekering tegen ziektekosten.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is de overkoepelende term voor de bijdrage Zvw (het bedrag dat je als werkgever inhoudt op het nettoloon van je werknemers en vervolgens aan de belastingdienst betaalt) en de werkgeversheffing Zvw (het bedrag dat voor rekening van jou als werkgever komt en dat je ook aan de belastingdienst betaalt).

Berekenen en betalen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage Zvw je precies moet betalen, hangt af van het loon van de werknemer. Zowel de bijdrage Zvw als de werkgeversheffing worden ieder jaar vastgesteld en kunnen dus per jaar iets verschillen.

Percentages in 2021

In 2021 zijn de percentages als volgt:

  • bijdrage Zvw 5,7%
  • werkgeversheffing Zvw 7,00%.

Het maximumpremieloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2021 is, net als het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen, € 58.311 op jaarbasis. Verdient jouw werknemer dus meer dan € 58.311 per jaar, dan hoef je over het bedrag daarboven geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.

Het berekenen en betalen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw doe je wanneer je aangiften loonheffingen doet.