Een stichting is een rechtspersoon, opgericht (gesticht) om een bepaald doel na te streven of te bereiken, aan de hand van een daartoe bestemd vermogen. In de sport worden stichtingen vooral opgericht om te dienen als beheerder van accommodaties of om evenementen in onder te brengen.

Beperkte aansprakelijkheid

Een stichting kent, net als een sportvereniging, een eigen aansprakelijkheid. Omdat de stichting een eigen rechtspersoonlijkheid heeft met een eigen afgescheiden vermogen van de oprichter (bijvoorbeeld de vereniging), kan de (financiële) verantwoordelijkheid van de vereniging beperkt worden gehouden.

Dit brengt mee dat de bestuurders van de stichting in beginsel niet aansprakelijk zijn voor schulden van de stichting. Let op: bij wanbestuur is dat uiteraard, net als bij een vereniging, een ander verhaal.

Niet democratisch

Een stichting is geen democratische organisatie; het bestuur beslist alles zelf en hoeft geen verantwoording af te leggen over haar besluiten. Een stichting biedt dus uitkomst als het afscheiden van risico’s en vermogen gewenst is en als korte besluitvormingslijnen van belang zijn.

Verschillen vereniging en stichting

Vergeleken met een vereniging kent een stichting veel strakkere bepalingen en regels. De belangrijkste verschillen tussen een vereniging en stichting zijn:

  • Een vereniging moet leden hebben, een stichting mag juist geen leden hebben;
  • Een vereniging is een democratische organisatie, een stichting niet;
  • Een vereniging kent inspraak van leden via de algemene ledenvergadering, een stichting niet, daar beslist het bestuur;
  • Het bestuur van de stichting hoeft geen verantwoording af te leggen aan een ander orgaan van de stichting;

Voor het oprichten van een stichting is slechts één (rechts)persoon nodig. Dit neemt overigens niet weg dat een stichting door meerdere (rechts)personen kan worden opgericht. Een vereniging kan dus zelf een stichting oprichten.

Voor het oprichten van een vereniging zijn altijd minimaal twee (rechts)personen nodig.