Ook asielzoekers en statushouders mogen vrijwilligerswerk willen verrichten.

Asielzoekers

Om asielzoekers vrijwilligerswerk te laten doen, moet een sportclub aantonen dat het hierbij daadwerkelijk om vrijwilligerswerk gaat. Dat doe je door een Verklaring vrijwilligerswerk aan te vragen bij het UWV.

De Verklaring vrijwilligerswerk geldt voor drie jaar en is niet persoonsgebonden: als andere asielzoekers hetzelfde vrijwilligerswerk willen doen is geen nieuwe verklaring nodig. Je hebt wel een nieuwe verklaring nodig als dezelfde asielzoeker binnen de sportclub ander vrijwilligerswerk gaat doen.

Let op: Als je asielzoekers vrijwilligerswerk laat doen zonder dat je daarvoor een Verklaring vrijwilligerswerk hebt, riskeer je een boete.

Statushouders

Voor statushouders (asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, ook wel vergunninghouders genoemd) is het niet nodig een vrijwilligersverklaring aan te vragen.

Uitgeprocedeerde vreemdelingen

Een vreemdeling die uitgeprocedeerd is of waarbij geen sprake is van rechtmatig verblijf, mag geen vrijwilligerswerk doen.