In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan onder andere regels over maximale werktijden, pauzes en nachtdiensten. Deze wet geldt niet voor vrijwilligers van 18 jaar of ouder. Uiteraard word je als sportvereniging wel geacht je vrijwilligers voldoende rust te gunnen. Het blijven vrijwilligers, die hun werkzaamheden uit liefde voor de vereniging uitvoeren!

Werktijden voor jongeren

Zijn de vrijwilligers van je sportclub 16 of 17 jaar oud? Dan mogen ze volgens de Arbeidstijdenwet geen werkzaamheden verrichten tussen 23.00 en 6.00 uur. Voor vrijwilligers die 15 jaar of jonger zijn, gelden, zowel qua werktijd als voor werkzaamheden, dezelfde regels als voor jongeren onder de 16 die wel betaald worden voor de lichte werkzaamheden die ze verrichten. Alle regels met betrekking tot kinderarbeid vind je hier.