Coaches, scheidsrechters en kantinemedewerkers: vrijwilligers in de sportsector vind je overal. Maar wat is vrijwilligerswerk precies? Wanneer iemand onbetaald en onverplichte arbeid verricht, wordt dit normaal gesproken gezien als vrijwilligerswerk. De Rijksoverheid en belastingdienst hanteren echter wat specifiekere regels.

Regels van de Rijksoverheid

Om te bepalen of het werk dat iemand doet ook daadwerkelijk vrijwilligerswerk is, hanteert de Rijksoverheid drie algemeen geldende voorwaarden:

  • het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang;
  • het werk heeft geen winstoogmerk;
  • het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt ook niet in de plaats van een betaalde baan.

Regels van de belastingdienst

De belastingdienst hanteert vier voorwaarden om te bepalen of het om vrijwilligerswerk in de sport gaat:

  • de werkzaamheden worden verricht voor een sportvereniging of sportstichting;
  • de vrijwilliger is niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting;
  • de vrijwilliger doet de werkzaamheden niet voor zijn/haar beroep;
  • de vergoeding die de vrijwilliger voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk (het is dus geen redelijk loon).

Wanneer een vrijwilliger van jouw sportclub aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, is het zeer aannemelijk dat hij door zowel de Rijksoverheid als de belastingdienst als vrijwilliger wordt gezien. Zo niet, dan is waarschijnlijk sprake van een dienstbetrekking en dus van een werknemer in plaats van een vrijwilliger.