Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Je bent als sportclub dus niet verplicht een vrijwillligersvergoeding te betalen. Uiteraard is het wel zo netjes de vrijwilligers niet zelf voor hun gemaakte (reis)kosten op te laten draaien. Omdat vrijwilligerswerk van groot maatschappelijk belang is, mag je als sportclub in 2021 van de Rijksoverheid je vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.800 per jaar geven. Dit is de zogenaamde vrijwilligersregeling.

Maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding

Hoeveel je precies mag vergoeden, kan ook afhangen van de leeftijd van de vrijwilligers. Vergoed je de vrijwilligers namelijk per uur voor hun inzet? Dan mag je vrijwilligers onder de 21 jaar maximaal € 2,75 per uur geven en vrijwilligers boven de 21 jaar maximaal € 5 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar.

Vergoed je de vrijwilligers niet per uur? Dan is de vergoeding die je belastingvrij kan geven maximaal € 180 per maand met een maximum van € 1.800 per jaar. Als de vergoeding die je vrijwilligers geeft onder dit maximumbedrag blijft, hoef je dit als sportclub niet door te geven aan de belastingdienst.

Inkomstenbelasting
Wanneer een vrijwilliger meer ontvangt dan de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding, moet hij/zij inkomstenbelasting betalen. De belastingdienst gaat voor de berekening van de inkomsten uit van alle vrijwilligersvergoedingen die een vrijwilliger krijgt. Dat is dus een optelsom als verschillende (sport)verenigingen een vergoeding betalen.

Bij een hoger bedrag dan de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding, moet de vrijwilliger over het gehele bedrag aangifte doen. Wijs de vrijwilligers binnen jouw sportvereniging hierop zodat ze niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten

Je kunt er als sportclub ook voor kiezen geen vrijwilligersvergoeding te geven, maar in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte kosten van de vrijwilliger te vergoeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reiskosten of sportmateriaal dat de vrijwilliger heeft aangeschaft om het vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten is niet belast en er zit ook geen maximum aan de gemaakte kosten die je als sportvereniging mag vergoeden. Wel moet de vrijwilliger deze kosten aan kunnen tonen, bijvoorbeeld door bonnetjes, (trein)kaartjes of een berekening voor een kilometervergoeding te overleggen.

Let op: de keuze die je als sportclub hierover maakt, geldt voor het hele fiscale jaar. Je mag dus niet halverwege het jaar wisselen en na het betalen van € 1.800 vrijwilligersvergoeding vervolgens de rest van het jaar de gemaakte kosten vergoeden.