Het is niet verplicht als sportvereniging een vrijwilligersovereenkomst of contract te sluiten met je vrijwilligers. Wel wordt geadviseerd dit te doen. Als je afspraken (over bijvoorbeeld activiteiten, inzet, onkostenvergoeding en verzekering) namelijk schriftelijk vastlegt, is er minder kans op misverstanden dan wanneer dit mondeling gebeurt.

Modelovereenkomst voor vrijwilligers

Wil je een vrijwilligersovereenkomst sluiten met je vrijwilligers, dan kan je gebruik maken van de modelovereenkomst die Werkgevers in de Sport (WOS) heeft opgesteld. Deze modelovereenkomst is te vinden via sportwerkgever.nl.