De gemeente kan komen controleren of een sportvereniging voldoet aan alle wetten en regels met betrekking tot het schenken van alcohol. Zo kunnen toezichthouders van de gemeente checken of er iemand aanwezig is met het juiste diploma/certificaat en of een lijst met barvrijwilligers en het bestuursreglement aanwezig zijn. Ook kan de gemeente testkopers inzetten om bijvoorbeeld de handhaving op de leeftijdsgrens te controleren.

Steekproefsgewijze controle

De gemeente controleert kantines steekproefsgewijs. Dit betekent dat je zonder aanleiding en/of aankondiging de gemeentelijke toezichthouders op bezoek kunt krijgen. De politie komt meestal pas controleren nadat er klachten zijn, bijvoorbeeld over overlast of onveilige situaties.

Boetes en sancties

Als toezichthouders van de gemeente constateren dat de regels van de Drank- en Horecawet niet worden nageleefd, krijgt de sportvereniging een waarschuwing (van de burgemeester). Ook kan de sportclub een boete opgelegd krijgen. In ernstige gevallen, of bij herhaling van overtreding, kan de vergunning voor het schenken van alcohol worden ingetrokken en/of kan de kantine voor onbepaalde tijd worden gesloten.