Zowel in de Drank- en Horecawet als in het Wetboek van Strafrecht zijn er regels vastgelegd over het verstrekken van alcohol. De belangrijkste wettelijke regels zijn:

Leeftijdsgrens:

  • Je mag geen alcohol verkopen aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • Bij twijfel of iemand boven de 18 is, ben je verplicht dit vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Als iemand geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft en je er niet zeker van bent dat hij/zij boven de 18 is, mag je dus geen alcohol schenken.

Wederverstrekking:

  • Je mag geen alcohol verkopen aan personen waarvan je weet of vermoedt dat zij dit doorgeven aan personen jonger dan 18 jaar.

  • Let op: per 1 juli 2021 is ook de wederverstrekker strafbaar, dat is dus de persoon die de alcohol koopt en doorgeeft aan een minderjarige. Deze regel is ingevoerd omdat het voor verstrekkers van alcohol niet altijd goed na te gaan is, waar een biertje dat aan de bar is besteld, uiteindelijk belandt.

Doorschenken:

  • Je mag geen alcohol verkopen en schenken aan personen die in een kennelijke staat van dronkenschap verkeren.

  • Het is verboden een dronken persoon toe te laten in je horecalokaal.

Diploma’s & certificaten:

  • Op tijden dat alcohol wordt geschonken, dient altijd minimaal één persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van diploma Sociale hygiëne óf een persoon die een IVA-certificaat heeft (Instructie Verantwoord Alcohol Verstrekken in de sport). Aangeraden wordt om alle medewerkers en vrijwilligers, die alcohol schenken, de gratis e-learning verantwoord alcohol schenken te laten volgen, zodat zij allemaal over een IVA-certificaat beschikken.

  • De vereniging dient een registratie bij te houden van de barmedewerkers, met daarbij de aantekening welke personen over dit diploma en/of certificaat beschikken. Deze registratie of een afschrift daarvan dient in het gebouw aanwezig te zijn.

  • Sportverenigingen dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines. Dit document of een afschrift daarvan dient in het gebouw aanwezig te zijn.