Het is wettelijk verplicht dat tijdens het schenken van alcohol in de vereniging altijd iemand aanwezig is met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Hierbij gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik kan bevorderen.  

Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in de sport te volgen. 

Cursus Sociale Hygiëne  

De cursus Sociale Hygiëne is uitgebreider en wordt meestal gekozen door eigenaren, leidinggevenden en/of betaalde medewerkers. De cursus Sociale Hygiëne wordt door diverse opleidingsinstellingen gegeven; het loont dus om te zoeken naar een opleidingslocatie in de buurt van jouw sportclub. 

E-learning Verantwoord Alcohol Schenken in de sport 

Vrijwilligers of medewerkers die onregelmatig achter de bar werken, kiezen vaker voor de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in de sport (ook wel IVA, van Instructie Verantwoord Alcohol schenken, genoemd). 

Het volgen van deze e-learning is gratis en levert een certificaat op waarmee je voldoet aan de wettelijke verplichting. Het IVA-certificaat heeft geen geldigheidsdatum. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de drank- en horecawet.  

Verantwoord alcoholbeleid 

Een verantwoord alcoholbeleid in een gezonde sportomgeving is erg belangrijk. Daarom adviseert de sportsector om iedereen binnen de vereniging die wel eens achter de bar staat of daar verantwoordelijkheid in heeft, in ieder geval de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken te laten volgen. Denk hierbij niet alleen aan alle vrijwilligers, maar ook aan de barcommissie, bestuursleden, activiteitencommissie, feestcommissie, etc. 

Verstrekker is verantwoordelijk 

De wet stelt dat de verstrekker van alcohol verantwoordelijk is voor het alcoholgebruik van klanten. 

In de praktijk komt het niet of nauwelijks voor dat het verenigingsbestuur of  barmedewerkers aansprakelijk worden gesteld.

Maar volgens de letter der wet is dat wel mogelijk. Er moet in dat geval  ondubbelzinnig sprake zijn van grove nalatigheid. De verstrekker moet bijvoorbeeld alcohol blijven verstrekken aan iemand die duidelijk dronken is en/of aan iemand die onder invloed van alcohol is en nog als chauffeur aan het verkeer deel gaat nemen.

Omdat de verstrekker van alcohol verantwoordelijk is, moet hij/zij kennis hebben over:  

  • de werking van alcohol en de gevolgen;  
  • de wet- en regelgeving in relatie tot alcoholgebruik;  
  • waarden en normen bij alcoholgebruik;  
  • gespreksvaardigheden en hoe met lastige situaties om te gaan. 

Bovenstaande zaken worden behandeld in zowel de cursus Sociale Hygiëne als de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in de sport.