Nationaal Preventieakkoord

De rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. In dit akkoord staan afspraken met als doel de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren. Enerzijds door (nog) meer Nederlanders te laten sporten en bewegen. En anderzijds doordat deze beweging in een gezonde sportomgeving kan plaatsvinden.
Het akkoord gaat in op drie thema’s: roken, alcohol en voeding. Waarom deze thema’s? Zij vormen samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland.

NOC*NSF wil sporten en bewegen in een gezonde omgeving laten plaatsvinden

NOC*NSF heeft het akkoord ondertekend namens de sport in Nederland. In het akkoord staan per thema ambities en doelstellingen uitgeschreven. Enerzijds gaan deze doelstellingen over het stimuleren van sporten en bewegen, en dan zeker ook de mensen die een gezondheidsachterstand hebben.

Daarnaast vinden we het belangrijk om de mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige en gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. Waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.

Positieve sportcultuur

Het thema ‘gezonde sportomgeving’ sluit ook aan bij het Sportakkoord, deelthema ‘Positieve sportcultuur’. Verenigingen en gemeenten kunnen dit thema samen lokaal inzetten vanuit het eigen sportakkoord. De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste service. Er is een service mogelijk op het thema ‘gezonde sportomgeving’ en de adviseur kan deze service lokaal inzetten.

Wij inspireren en begeleiden verenigingen, samen met Team:Fit en ANR (Alliantie Nederland Rookvrij) om een (nog) gezondere sportomgeving te kunnen creëren.

Inspiratiesessie

In samenwerking met vele partners hebben we daarvoor een inspiratiesessie ontwikkeld.

Tijdens deze inspiratiesessie:

  • gaan we in op vragen die kunnen spelen bij een vereniging mbt een gezonde sportomgeving;
  • wordt de vereniging bewust van het belang, de urgentie en waarom het een gezonde sportomgeving relevant is;
  • leren wij wat je als vereniging concreet kunt doen (welke invloed?) en hoe je dat kunt aanpakken;
  • krijg je concrete tips om dit op te starten en vol te houden (borging);
  • ontmoet je andere bestuurders om ervaringen mee uit te wisselen en van elkaar te leren;
  • krijg je een aanbod tot (gratis) persoonlijke coaching van de club op maat op één of meer van deze thema’s.

Gezonde sportkantine

Rookvrije sportomgeving

Alcohol en sport

Op een gezonde manier met alcohol omgaan is een essentieel thema binnen een Gezonde sportomgeving. Daarvoor zijn ook diverse tools beschikbaar.

Contact?

Contact?

gezondesportomgeving@nocnsf.nl