Gezonde Voeding

Aan de slag

Bij een gezondere sportomgeving, hoort ook een gezonder voedingsaanbod in de sportkantines en horeca van sportaccommodaties, zodat de gezonde keuze mogelijk en vanzelfsprekend wordt. Denk aan het aanbod van water, fruit en een volkoren tosti naast het al bestaande aanbod.

 

Aan de slag met je eigen beleid voor gezonder eten en drinken?

Sponsoring

Als je je sportclub of sportevenement wilt laten sponsoren door een aanbieder van voedingsmiddelen, dan is het goed om bewuste keuzes te maken voor sponsoren die bij een gezonde sportomgeving passen.

Reclamecode Voedingsmiddelen

Als het gaat om sponsoring van activiteiten waar veel jeugd aanwezig is, dien je je ook te houden aan de regels vanuit de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Wil je weten wat er kan en mag volgens de Reclamecode voor voedingsmiddelen?

Convenant Gezonde Sportevenementen

De sport heeft naast het volgen van de regels met betrekking tot de reclamecode, ook specifieke afspraken gemaakt over gezonde sportevenementen. Deze afspraken zijn gemaakt in het convenant ‘gezonde sportevenementen’ samen met een aantal gemeenten, sportmarketingbureaus, JOGG en NOC*NSF. Deze afspraken dragen net als de reclamecode bij aan het stimuleren van gezonde voedingskeuzes en sportsponsoring gericht op kinderen t/m 12 jaar. 

Coaching nodig?

NOC*NSF werkt nauw samen met JOGG-Teamfit, onderdeel van JOGG, in het creëren van gezondere sportomgeving. Een clubcoach van JOGG-Teamfit kan je club kosteloos en op maat, ondersteunen bij je wensen op het gebied van een gezondere sportomgeving. Van een attractieve werkwijze kan de clubcoach je op weg helpen bij een lekkerder en gezonder voedingsaanbod, het rookvrij maken van je club of verbeteringen in het verantwoord omgaan met alcohol.

Coaching nodig? Meld je aan bij JOGG-Teamfit