Samen sporten is leuk én gezond. Sponsoring kan dat voor veel mensen mogelijk maken. Sponsoring van een sportclub kan bijvoorbeeld helpen de contributie laag te houden. En sponsoring van een sportevenement kan ervoor zorgen dat sporters tegen weinig of geen kosten kunnen deelnemen, of dat de kosten van het evenement laag blijven. Maar sponsoring is wel gebonden aan regels. We maken je wegwijs in die regels.

Als je je sportclub of sportevenement wilt laten sponsoren door een aanbieder van voedingsmiddelen, gelden er regels vanuit de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Met name als het gaat om sponsoring van jeugdteams of een sportevenement voor kinderen. Deze informatie van NOC*NSF en Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie FNLI is bedoeld om iedereen die betrokken is bij sportsponsoring - sportmarketeers, sportclubs, gemeentes en mogelijke sponsoren - te laten zien wat niet mag, maar vooral wat er wel mogelijk is.

Het is belangrijk om je aan deze regels te houden met als doel gezondheid voor alle kinderen. Houd je je er niet aan, dan is het heel goed mogelijk dat er een klacht wordt ingediend bij de Reclame Code Commissie met negatieve publiciteit voor zowel het betrokken bedrijf als ook de betrokken sportvereniging.

Convenant Gezonde Sportevenementen

De sport heeft naast het volgen van de regels mbt de reclamecode ook specifieke afspraken gemaakt over gezonde sportevenementen. Deze afspraken zijn gemaakt in het convenant ‘gezonde sportevenementen’ samen met een aantal gemeenten, sportmarketingbureaus, JOGG en NOC*NSF. Deze afspraken dragen net als de reclamecode bij aan het stimuleren van gezonde voedingskeuzes en sportsponsoring gericht op kinderen t/m 12 jaar. Het convenant gezonde sportevenementen is hier vindbaar.

Wegwijs in de regels 

Volg onderstaand schema om er achter te komen wat kan en mag volgens de Reclamecode voor voedingsmiddelen als het gaat om sponsoring van een sportevenement.

Voor sponsoring van een sportclub gelden in grote lijnen dezelfde regels. Het uitgangspunt is dan de groep jongste sporters. Zijn er kinderen onder de 7 jaar aanwezig?  Dan gelden de regels voor kinderen jonger dan 7 jaar. Zijn alle jeugdteams 7 jaar of ouder, maar jonger dan 13 jaar? Dan gelden de regels voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar.