Alcohol en sport

Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol in de sport. Daarom vragen we sportclubs en -aanbieders om hier verantwoord mee om te gaan. We weten dat verantwoord alcoholbeleid in de praktijk niet altijd eenvoudig is. Daarom hebben we interventies en ondersteuning om clubs hierin te ondersteunen.

Alcoholwet

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Alcoholwet.

De belangrijkste regels uit de Alcoholwet zijn dat alcohol schenken of doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar strafbaar is, maar ook dat je geen alcohol mag schenken als mensen in beschonken toestand zijn.

Verder staat er dat als je een alcohol wil schenken er een bestuursreglement alcohol aanwezig moet zijn én dat er altijd iemand aanwezig is met bewezen kennis van de regels (diploma sociale hygiëne of IVA-certificaat).

Richtlijnen alcoholbeleid sportverenigingen

De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik. Samen met een aantal betrokken partijen hebben we richtlijnen opgesteld die sportbonden, sportverenigingen en gemeenten kunnen helpen bij het maken of aanpassen van het alcoholbeleid.

Naast de afspraken die in de Alcoholwet staan (geen alcohol schenken of doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar en niet schenken aan beschonken personen) staan er tips die clubs helpen verantwoord alcoholbeleid te voeren.

De richtlijnen zijn bedoeld om te voorkomen dat er ongewenst of onverantwoord alcoholgebruik is. Thema’s zoals goed voorbeeldgedrag, clubbeleid en het voorkomen van rijden onder invloed hebben ook een plek in de richtlijnen.

E-learning 'Verantwoord alcohol schenken'

Binnen elke vereniging moet er tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis kan officieel behaald worden met de cursus Sociale Hygiëne of door de e-learning 'Voor Elkaar' over het verantwoord alcohol schenken in de sport te volgen.

Ons advies is om iedereen binnen de vereniging die wel eens achter de bar staat en iedereen die daar een verantwoordelijkheid in heeft (zoals bestuur of barcommissie) de e-learning 'Verantwoord alcohol schenken' te laten volgen. Deze e-learning is gratis, gemakkelijk en leuk en is ontwikkeld samen met de brancheorganisatie van slijterijen, horeca, studentenverenigingen, de sport en het ministerie van VWS.

Aan de slag met het vernieuwen of maken van het alcoholbeleid voor jouw club?

Wil je voor jouw club een (online) bijeenkomst organiseren voor alle barmedewerkers en betrokkenen? Samen met Kinderarts Nico van der Lely (Stichting Jeugd & Alcohol) kunnen wij dit organiseren. Vraag een inspiratiesessie aan door een e-mail te sturen naar sportopleidingen@nocnsf.nl of kijk hier voor meer info over de sessie.

Veelgestelde vragen over alcohol in de sportkantine

  • Een sportvereniging is een paracommerciële instelling en vraagt een alcoholvergunning aan bij de gemeente. Bij het indienen van de aanvraag voor deze vergunning moet u ook een bestuursreglement aanleveren.

  • In een bestuursreglement worden afspraken vastgelegd tussen de bestuurders van een vereniging. Dit regelement is vaak nodig bij het aanvragen van een alcoholvergunning. In het regelement worden regels vastgelegd zoals op welke tijden het schenken van alcohol is toegestaan ook zijn hierin bepalingen opgenomen om concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen.

   Bij tools hebben wij een voorbeeld voor u opgesteld, deze kunt u gebruiken. Het is aan te raden om eens per jaar dit reglement binnen de vereniging opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.

  • De afgegeven alcoholvergunning geldt voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Wanneer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt vervalt uw vergunning automatisch en moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Zonder vergunning mag geen alcohol worden geschonken.

  • Ja, minimaal twee bestuurders/beheerders moeten in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan).

  • Ja, de gemeente kan testkopers inzetten om bijvoorbeeld de handhaving op de leeftijdsgrens te controleren. Wanneer bij controle blijkt dat de regels van de Alcoholwet niet opgevolgd worden dan krijgt de sportvereniging een waarschuwing van de burgermeester, ook is het mogelijk een boete te ontvangen voor het overtreden van de wet en zelfs het intrekken van de vergunning (tijdelijk) is mogelijk.

  • Tijdens het schenken van alcohol moet er altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiën

   Wij raden alle verenigingen aan elke barmedewerker/vrijwilliger de IVA te laten volgen zodat er binnen de vereniging voldoende vaardigheid en kennis aanwezig is over het schenken van alcohol.

   Daarnaast adviseren we om bestuurders ook de IVA te laten doen, zodat ook zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om het beleid uit te stippelen en barmedewerkers te steunen waar nodig.

  • Een IVA is een Instructie Verantwoord Alcohol schenken en door NOC*NSF in samenwerking met andere branches en het ministerie van VWS ontwikkeld. Het doel van de instructie is om barvrijwilligers door middel van een e-learning kennis en vaardigheden bij te brengen over:

   • de Alcoholwet, wat zijn de regels? Zoals: leeftijdsgrens, doorschenken en wederverstrekken
   • hoe ga je om met verantwoord alcohol schenken?
   • welk gedrag als barmedewerker/vrijwilliger wordt er van je gevraagd en hoe treed je op in moeilijke situaties.
   • en op het einde word je getest door een toets van 15 meerkeuzevragen. Indien je deze positief afrondt, dan heb je het IVA-certificaat behaald.
  • Nee, er zijn geen kosten aan de e-learning verbonden.

  • Ja, je ontvangt na het behalen van de toets een certificaat op naam. Ook kun je aangeven wie de barverantwoordelijke is zodat hij/zij ook op de hoogte wordt gebracht van het behalen van je certificaat.

  • Nee, dan zou je de toets opnieuw kunnen maken. Wij kunnen niet bij de data van alle certificaten. Door de toets opnieuw te maken kun je de juiste gegevens invullen en ontvang je na het doen van de toets een nieuw certificaat.

  • Nee, wij kunnen niet bij de data van alle certificaten en kunnen je daarom geen nieuw certificaat toesturen. Door de toets opnieuw te maken kun je de juiste gegevens invullen en ontvang je na het doen van de toets een nieuw certificaat.

  • Nee, wij kunnen niet bij de data van alle certificaten en kunnen daarom niet aangegeven wie allemaal een certificaat heeft behaald.

  • Ja, de IVA is rechtsgeldig. Tijdens het schenken van alcohol moet er altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd en het certificaat heeft behaald of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de Alcoholwet. En bovendien kan de wet wijzigen.

  • Het certificaat heeft geen geldigheidsdatum. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de Alcoholwet. En bovendien kan de wet wijzigen.

  • Voordat je de toets maakt geef je je emailadres op, het certificaat wordt naar dit emailadres gestuurd. Mogelijk is het certificaat in je SPAM-box terechtgekomen?

Coaching nodig?

NOC*NSF werkt nauw samen met JOGG-Teamfit, onderdeel van JOGG, voor het creëren van gezondere sportomgeving. Een clubcoach van JOGG-Teamfit kan je club kosteloos en op maat ondersteunen bij je wensen op het gebied van een gezondere sportomgeving. Van een attractieve werkwijze kan de clubcoach je op weg helpen bij een lekkerder en gezonder voedingsaanbod, het rookvrij maken van je club of verbeteringen in het verantwoord omgaan met alcohol.

Coaching nodig? Meld je aan bij JOGG-Teamfit