Alcohol Geen 760

Alcohol en sport

Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol in de sport. We vragen sportclubs en sportaanbieders om hier verantwoord mee om te gaan, maar weten dat verantwoord alcoholbeleid in de praktijk niet altijd eenvoudig is. Daarom bieden we interventies en ondersteuning om clubs hierbij te helpen.

E-learning Verantwoord alcohol schenken in de sport

Het is verstandig om iedereen die wel eens achter de bar staat en iedere persoon die daar verantwoordelijkheid in heeft (zoals bestuur en barcommissie) de e-learning Verantwoord alcohol schenken in de sport te laten volgen.

Binnen elke club moet tijdens het schenken van alcohol altijd minimaal één persoon aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis bezit je met een certificaat van de e-learning Verantwoord alcohol schenken (ook wel IVA) of het diploma Sociale Hygiëne.

De e-learning is gratis, leuk en ontwikkeld samen met de brancheorganisatie van slijterijen, horeca, studentenverenigingen, de sport en het ministerie van VWS.

  1. Ga naar de e-learning Verantwoord alcohol schenken in de sport

Alcoholwet

In de alcoholwet vind je regels over het schenken van alcohol. Het overtreden van deze richtlijnen kan strafbaar zijn.   

Belangrijke regels uit de alcoholwet zijn: 

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuw Register Sociale Hygiëne. De komst van het nieuwe register betekent dat iedereen die ingeschreven staat in het oude register 5 jaar de tijd heeft die registratie kosteloos te herbevestigen. Iedereen die nog niet in het oude register stond en/of na 1 juli een erkend diploma Sociale Hygiëne haalt, registreert zich voortaan zelf in het nieuw register.

  1. Lees de alcoholwet
  2. Lees meer over het herbevestigen in het Register Sociale Hygiëne

Richtlijnen alcoholbeleid sportclubs

Naast de afspraken uit de alcoholwet, zijn er richtlijnen die clubs helpen verantwoord alcoholbeleid te voeren. De richtlijnen gaan over thema’s als goed voorbeeldgedrag, clubbeleid en het voorkomen van rijden onder invloed.  

De richtlijnen zijn opgesteld door NOC*NSF en sportbonden in samenwerking met het Trimbos Instituut, JOGG-Teamfit, St. Jeugd & Alcohol en de Nederlandse Brouwers.

  1. Lees de richtlijnen

Hulp van een JOGG-Teamfit coach 

Weet je niet zo goed waar je moet beginnen bij het voeren van verantwoord alcoholbeleid of heb je hulp nodig? Daarvoor kun je terecht bij  JOGG-Teamfit. Je krijgt dan hulp van een coach die je begeleidt bij het proces en voorziet van gratis advies. Deze JOGG-Teamfit coach helpt je om aan de slag te gaan met een gezonder voedingsaanbod, een verantwoord alcoholbeleid en een rookvrij terrein. Bij het realiseren van een gezondere sportomgeving werkt JOGG samen met onder andere NOC*NSF, sportbonden, gemeenten, het Voedingscentrum en de Rookvrije Generatie. 

Meld je aan bij JOGG-Teamfit

Contact

Vragen? Of advies nodig?

gezondesportomgeving@nocnsf.nl