In het Nationaal Preventieakkoord hebben NOC*NSF en de sportbonden met het ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn.

Steeds meer sportclubs worden rookvrij. Door de beweging Rookvrije Generatie vanuit de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, zijn al 1700 sportclubs geregistreerd rookvrij, maar lang niet alle rookvrije clubs zijn geregistreerd. 

De sportbonden zijn steeds actiever in het streven om hun sport rookvrij te krijgen. Hun evenementen zijn rookvrij en ze stimuleren hun clubs om rookvrij te worden. Met de sportbonden samen zullen we dit doorzetten om in 2025 rookvrije terreinen te hebben.

Wil je jouw sportvereniging ook rookvrij maken?

Op de website rookvrije generatie.nl vind je meer informatie en tips waaronder een digitaal informatiepakket met handige hulpmiddelen zoals: een stappenplan, argumentenkaart, flyer/poster, een communicatiepakket met voorbeelden en een toolkit met tips en tricks voor de naleving. Ook is er een actie voor gratis rookvrij-borden.

Samen met de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV), sportbonden en JOGG-Teamfit zetten wij ons in voor een Rookvrije sportomgeving. Mocht je naast het digitale informatiepakket graag gratis één-op-één begeleiding ontvangen? Vraag deze hulp dan hier aan.