In het Nationaal Preventieakkoord hebben we de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen rookvrij zijn.

Eind 2020 zijn al 1700 buitensportverenigingen rookvrij. Veel sportenbonden zijn actief om hun sportverenigingen rookvrij te krijgen en ook zijn er een aantal sportbonden die meedenken hoe we met elkaar dit thema goed onder de aandacht kunnen blijven houden.        

Wil je jouw sportvereniging ook rookvrij maken?

Op de website rookvrije genenratie.nl vind je meer informatie en tips waaronder een digitaal informatiepakket met handige hulpmiddelen zoals: een stappenplan, argumentenkaart, flyer/poster, een communicatiepakket met voorbeelden en een toolkit met tips en tricks voor de naleving. Ook is er een actie voor gratis rookvrij-borden.

Samen met de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV), sportbonden en Team:Fit zetten wij ons in voor een Rookvrije sportomgeving. Mocht je naast het digitale informatiepakket graag gratis één-op-één begeleiding ontvangen? Vraag deze hulp dan hier aan.

Contact?

Contact?

gezondesportomgeving@nocnsf.nl