Nationaal Preventieakkoord

De rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan zeventig organisaties in Nederland. In dit akkoord staan afspraken die als doel hebben de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren. Enerzijds door (nog) meer Nederlanders te laten sporten en bewegen en anderzijds door dit in een gezonde sportomgeving te laten plaatsvinden.

Het akkoord gaat in op drie thema’s: roken, alcohol en voeding. Waarom deze thema’s? Zij vormen samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland.

Onze missie is om optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen: van recreant tot topsporter, van sporter met een beperking tot vrijwilliger en fan. NOC*NSF heeft het akkoord ondertekend namens de sport in Nederland. In het akkoord staan per thema ambities en doelstellingen, specifiek voor de sport. Deze doelstellingen gaan onder andere over het stimuleren van sporten en bewegen, en dan zeker ook voor mensen die een gezondheidsachterstand hebben.

We vinden het belangrijk dat mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport speelt namelijk een bijzondere rol bij het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige en gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken? Waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.

Nationaal Sportakkoord

Het thema ‘gezonde sportomgeving’ sluit ook aan bij het Sportakkoord, deelthema ‘Positieve sportcultuur’. Verenigingen en gemeenten kunnen dit thema samen lokaal inzetten vanuit het eigen sportakkoord. De Adviseur lokale sport is de verbinder bij het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste service. Er is een service mogelijk op het thema ‘Gezonde Sportomgeving’ en de adviseur kan deze service lokaal inzetten.

Lokaal Preventie- en Sportakkoord

Steeds meer gemeenten hebben lokaal een Sport- en of Preventieakkoord. Tussen deze akkoorden wordt vaak lokaal een verbinding gemaakt omdat er overlappende ambities en doelstellingen kunnen zijn. Dit omarmen wij vanuit de sport! Het is daarom ook mogelijk onze interventies voor de Gezonde Sportomgeving in te zetten.

Wij inspireren en begeleiden verenigingen samen met JOGG-Teamfit (werkwijze van JOGG), de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV), Stichting Jeugd & Alcohol en andere stakeholders om zo een (nog) gezondere sportomgeving te kunnen creëren.

Coaching nodig?

JOGG-Teamfit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sportomgeving. Wil je coaching bij het creëren van een gezonder aanbod? Meld je vereniging aan bij JOGG-Teamfit. Zij helpen je het aanbod in de kantine lekkerder en gezonder te maken. Bespreek jouw ideeën met je persoonlijke JOGG-Teamfit Coach en zorg er samen voor dat jullie kantine gezonder én nog gezelliger wordt. Daarnaast helpen ze je met beleid op het gebied van roken en alcohol.

Ga naar de website van JOGG-Teamfit als je meer wilt weten.