Bonden Gezonde sportomgeving

Convenant Gezonde Sportevenementen uitgebreid

18 maart 2024
Convenant Gezonde Sportevenementen uitgebreid

Sportevenementen zijn het uithangbord van de sport. Juist daarom is een gezonde uitstraling belangrijk. Bij het WK Shorttrack in Ahoy op 15 maart tekenden JOGG, een aantal grote sportmarketingbureaus, 21 gemeenten, het Voedingscentrum en NOC*NSF een uitbreiding van het Convenant Gezonde Sportevenementen. Naast aandacht voor gezonde voeding, zijn er nu ook afspraken over verantwoord alcoholbeleid en rookvrije sportevenementen.

Rookvrije terreinen en afspraken over alcohol

In 2018 ondertekenden de partijen het Convenant om afspraken te maken over het stimuleren van gezondere voedingskeuzes en sportsponsoring bij sportevenementen met veel kinderen tot en met 12 jaar. Vanaf 1 januari 2025 zetten JOGG, grote sportmarketingbureaus, verschillende gemeenten en NOC*NSF zich ook in voor rookvrije evenementterreinen en afspraken over het verantwoord alcoholbeleid bij sportevenementen. Deze afspraken gelden voor alle evenementen waar veel jongeren t/m 17 jaar komen.

De nieuwe afspraken zijn een goede toevoeging aan het Convenant volgens directeur Breedtesport van NOC*NSF, Guido Davio: “Sport en gezondheid gaan hand in hand. Daarom is het niet meer dan logisch dat sportevenementen gezondheid uitstralen en er voor iedereen een gezond alternatief is, vooral bij evenementen waar veel jeugd komt. De uitbreiding van het Convenant met beleid rondom alcohol en rookvrij past helemaal in deze lijn.”

Guido Ondertekening Webformaat 760
Fotograaf: Geke Bosch

Directeur Breedtesport NOC*NSF, Guido Davio, ondertekent het uitgebreide Convenant. 

Tal van mooie voorbeelden van gezonde sportevenementen

Sportevenementen trekken enorm veel bezoekers, waaronder ook veel kinderen en jongeren. Ze zijn daarmee het visitekaartje van de sport. Een gezonde uitstraling en een gezond aanbod passen hierbij. In Nederland zijn er al verschillende inspirerende, gezonde sportevenementen, zoals de European Para Championships, het WK Volleybal voor Vrouwen, La Vuelta Holanda en het UEFA Futsal EURO 2022.

Jouw bond aan de slag met gezonde sportevenementen?

NOC*NSF heeft het Convenant getekend namens de sportbonden. NOC*NSF roept alle bonden daarom op om de afspraken in het vernieuwde Convenant in acht te houden bij het organiseren van sportevenementen. Organiseert jouw bond binnenkort een sportevenement en weet je niet goed hoe je een gezond sportevenement moet organiseren? Neem dan contact op met NOC*NSF via gezondesportomgeving@nocnsf.nl.

Convenant gelijk met werkwijze NOC*NSF

Met deze verbreding wordt het Convenant gelijkgetrokken met de werkwijze van NOC*NSF en JOGG-Teamfit om een gezonde sportomgeving bij sportclubs te stimuleren. Binnen de gezonde sportomgeving worden de thema’s voeding, verantwoord alcoholbeleid en rookvrij al vaak samen opgepakt tot een gezondere sportomgeving.

Deel dit artikel op social media: