Sponsoring is een activiteit waarbij een sponsor een evenement, individu of een groep personen steunt door een bijdrage te leveren in ruil voor naamsbekendheid.

Vormen van sponsoring

In de sportsector kan een sponsor een persoon of organisatie zijn, maar is het meestal een bedrijf. De bijdrage die de sponsor levert kan in geld zijn, maar ook in natura, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding of etenswaren.

Bij naamsbekendheid gaat het om reclame maken; de sponsor wil zo veel mogelijk zichtbaarheid (ook wel ‘exposure’ genoemd). Deze publiciteit wordt meestal verkregen door de naam van de sponsor op de kleding of de uitrusting van de sporter(s) te vermelden.

Of door de merknaam aan de sportploeg, vereniging of een wedstrijd te verbinden. Andere tegenprestaties zijn bijvoorbeeld reclameborden, zichtbaarheid op de website van de sportvereniging of het plaatsen van de naam van de sponsor op een accommodatie.

Giften

Krijg je als sportclub een bijdrage zonder dat daar een tegenprestatie (bijvoorbeeld het maken van reclame) tegenover staat? Dan is dit een gift, geen vorm van sponsoring.

Kansspelen

Kansspelen kunnen ook onder sponsoring vallen. De plaatselijke supermarkt doneert bijvoorbeeld een voedselmand in ruil voor naamsbekendheid. Leden kunnen deze mand winnen door voor een euro een lootje te kopen. Met opbrengst van deze eenmalige kleinschalige loterij worden nieuwe doelposten gekocht.

Een leuk initiatief. Maar realiseer je wel dat de sportvereniging hiervoor een vergunning nodig heeft.

Vergunning voor kansspelen

Loterijen en prijsvragen zijn namelijk kansspelen waarmee prijzen gewonnen kunnen worden. Voor het organiseren en uitvoeren van kansspelen heb je een vergunning nodig. De voorwaarden voor de vergunning hangen af van het soort kansspel en het te winnen bedrag.

Is het prijzenbedrag hoger dan € 4.500, dan moet je deze vergunning aanvragen bij de minister van Justitie. Bij een lager prijzenbedrag volstaat een vergunning van de gemeente.

Kansspelbelasting

Naast het hebben van een vergunning, kun je ook te maken krijgen met kansspelbelasting. Of dit zo is, check je op de website van de belastingdienst.

Wet op de kansspelen

Verder kunnen er, afhankelijk van het soort kansspel, nog andere regels zijn waar je aan moet voldoen. Deze regels worden allemaal beschreven in de Wet op de kansspelen (WOK).

Houd je het kansspel met het doel een product van een sponsor te promoten? Dan moet je eveneens voldoen aan de Gedragscode promotionele kansspelen. In andere gevallen volstaat de Reclamecode voor Kansspelen (RVK). Meer informatie over kansspelen in Nederland, vind je op de website van de Kansspelautoriteit.

Bingo

Bingo valt onder de kleine kansspelen. Daarom verschillen de regels voor bingo van de regels voor andere kansspelen zoals loterijen en prijsvragen.

Alleen een sportvereniging die minimaal drie jaar bestaat, mag een bingo organiseren, mits dit voor een goed doel is dat van tevoren bekend gemaakt is. Je hebt hiervoor geen vergunning nodig. Wel moet je de geplande bingo wel minimaal 14 dagen van tevoren aan de gemeente melden. De gemeente kan vervolgens eisen aan de bingo stellen of het geheel verbieden.

De bingoprijzen mogen niet hoger in waarde zijn dan € 400 per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst. Tenzij de gemeente anders bepaalt, mogen minderjarigen ook meedoen aan de bingo.